47 Derde klasse. - Vierde klasse. Duitsch (2 uur). Herhaling en uitbreiding der spraak kunst. Oefeningen als in klasse II. Wiskunde. Meetkunde (2 uur). De cirkel; de regelmatige veelhoe ken; oppervlakte en omtrek van den cirkel. Algebra (1 uur). Wortelvormen; herhaling. Geschiedenis. Kerkgeschiedenis (I uur). Tot de Hervorming. Vaderlandsche geschiedenis (1 uur). Van 1713 af. Algemeene (2 uur). Nieuwe geschiedenis tot 1713. Latijn (6 uur). Herhaling en voortzetting der syntaxis (tot 111 van Stegmann’s Grammatica). Oefeningen. Lec tuur uit Caesar, Ovidius en Cicero. Grieksch (5 uur). Herhaling en voortzetting der buigings leer; de hoofdzaken uit de syntaxis. Oefeningen. Lectuur uit Xenophon. Fransch (2 uur). Lezing en vertaling van gemakkelijk proza uit den nieuweren tijd. Oefeningen in het spreken. Engelsch (3 uur). Uitspraak. Overzicht van het voor naamste uit de spraakkunst. Oefeningen in het spreken, schrijven en vertalen. Natuurlijke Historie (2 uur). Mensch- en dierkunde. Hoofdzaken van den bouw van het meuschelijk lichaam in verband met de voornaamste levensverrichtingen. Zoogdieren. Plantkunde. Hoofdzaken van den bouw en de levens verrichtingen der hoogere planten. Latijn (6 uur). Herhaling en voortzetting der syntaxis. Oefeningen. Lectuur, behalve uit bovengenoemde schrij vers, ook uit Sallustius en Vergilius. Nederlandsch (2 uur). Woordvorming. Iets over de ge schiedenis der Nederlandsche taal. Lezing van proza en poëzie uit de laatste eeuw. Stijl- en spreekoefeningen. In leiding tot het overzicht der letterkunde. Opstellen. 4 VERSLAG OMTREKT HET CHRISTELIJK GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1380