48 I 2 Aantal leerlingen. Afdeeling Gymnasium Totaal Examens. Van de 20 leerlingen, die zich aan een eindexamen onder wierpen, slaagden allen voor eindexamen H. B. S. en op één na allen voor het eindexamen Gymnasium. Het aantal leerlingen was bevredigend; een overzicht vindt men in onderstaand staatje: Geslaagd allen. plaats werd opnieuw bevloerd en het grasveld nogmaals met zoden belegd. Enkele malen werd het gebouw afge staan aan vereenigingen en particulieren. In het bijzonder moet melding gemaakt worden van twee vergaderingen gehouden door „het Koloniaal Instituut”, waar films wer den vertoond. Deze bioscoopvoorstelling werd bijgewoond door H. M. de Koningin, H. M. de Koningin-Moeder en Z. K. H. Prins Hendrik. VERSLAG VAN HET NEDERLANDSCH LYCEUM. Bevorderd. Jongens. Totaal. Jongens. Meisjes. 1 1 6 130 72 202 61 11 112 4 1 Niet bevorderd. Jongens. I Meisjes. 1 3 Gymnasium Klasse 7 5 17 4 7 21 12 11 8 1 2 2 1 1 17 17 23 7 9 Ia 10 Ha 116 12 11 6 Eindex. 7 6 6 5 6 11 6 3 2 niet gesl. 1 15 16 14 16 22 22 20 21 10 12 6 3 2 lila Illb IV V VI 9 1 5 7 6 6 5 H.B.S. 3e klasse 4e 5e 14 13 14 15 1 voorw. 6 4 17 4 6 Eindex. 10 9 Meisjes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1387