141 De volgende staat geeft een overzicht, voor zoover mogelijk, van de kosten in 1915 van de diverse, door den dienst der Gemeenteplantsoenen verrichte werken. 2’. het snoeien van boomen op schoolpleinen; 3°. het bemesten van zware kastanjeboomen, staande in de Paleisstraat en in het Lange- en Korte-Voorhout; 4°. het graven van een sleuf voor het verwijderen van overtollige en hinkerlijke wortels van de boomen, staande langs de plantsoenterreinen van het Oranjeplein en van den Stationsweg; 5°. het verdelven van boomgaten langs den Rijs- wijkscheweg 6°. het onder profiel brengen van twee uitzichtplaatsen met toegangspaden in de Westduinen; 7°. het bedekken met baggeraarde van niet verharde wandelpaden in rHoutrust”; 8°. het dunnen en van dood hout zuiveren van de dennen- en loofhoutbosschen in de Scheveningsche- en de Nieuwe Scheveningsche Boschjes, in het Nieuwe-Park en op „Houtrust”; 9°. het omspitten van de bovenlaag tusschen het plantsoen in de Nieuwe Scheveningsche Boschjes; 10°. het rondgraven van boomen 11°, het verleenen van hulp in de plantsoenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 138