48 5 Geldmiddelen. Het Directorium, J. W. IJZERMAN, Voorzitter. (w.g.) Mr. J. A. G. VERSPYK MJJNSSEN, Secretaris. Ook dit jaar wijst de winst- en verliesrekening een nadeelig saldo aan. Het overzicht der geldmiddelen vindt U in achterstaan- den staat. Uitgebracht in de vergadering van leden van Donderdag 18 November 1915. VERSLAG VAN HET NEDERLANDSCH LYCEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1390