48 48 6 7 BALANS van ACTIVA. PASSIVA. f 45 430-12 315 347 1Q5 VERLIES- EN WINST. K 'HOOLJAAR 1914/1915. f r tl 10 925>’ f 113 28258’ f 113 282 585 ^en Haag, 31 Augustus 1915. Jf 315 347 IQ5 f 10 306 47 61898 Inkomsteu-Obligatieleening Hypoteek o/g (Crediteuren I Voorschot Gebouw Ongeplaatste Inkomsten-Obligaties 51 Aandeelen Haagsche Schoolver- eeniging Inventaris Leermiddelen-Bibliotheek Bankiers Koninkrijk der Nederlanden Debiteuren Saldo Verlies Ao. Po 1914/1915 33 95O935 59 042 19) 2 852:62’1 P. M. 17 102 47’ 12 532 75 14 813 55 8419 26’ 14 58 191 034 06’ 26 000- 1 918 83 1 081 80 972 28 947 21 794 12 321 61! 3339 43 334 37 14 831 605 8 674 73 736 50 174 96 100 45 430 42 Verlies en Winst Ao. Po. Salarissen Interest Verlichting, Verwarming, Water leiding Administratie, Drukwerken Onderhoud Gebouw Huishoudelijke Uitgaven Algemeene Onkosten Assurantiën Onkosten by het Onderwys. Belastingen Afschrijvingen: Overname Vervolgschool. Oprichtingskosten „HET NEDERLANDSCH f 33 850 93» 11 579 48” f 250 000 60 000 4 850 36 496 745 Schoolgelden Hykssubsidie Vrijwillige Bijdragen ?ietsengeld Tuur Vinst en Verlies Saldo Verlies en Winst naar Balans YCEUM” per Ultimo Augustus 1915. VERSLAG VAN HEI’ NEDERLANDSCH LYCEUM. n 1> n r> n n 442 U Ti VERSLAG VAN HET NEDERLANDSCH LYCEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1391