Bijlage 48^ Bestuur. Curatorium. 1 Onderwijzend personeel. Het Kerkbestuur van de Parochie van den H. Antonins Abt te ’s-GravenhageScheveningen: Pastoor H. J. van de Ven, voorzitter, J. J. Waterreus, secretaris, L. Faber, Mr. J. B. van Berckel, Mr. W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht. Onderwijzend personeel: Dr. H. A. J. van Swaay, Rector, tevens leeraar in de Nederlandsche Taal, de Geschiedenis en de Aardrijkskunde. F. P. G. A. J. van Agt, leeraar in de Wiskunde. G. M. A. Beukers, leeraar in de Godsdienstleer en de Kerk geschiedenis. J. A. Davids, leeraar in het Latijn. J. H. Keysers S. J:, leeraar in de Natuurlijke Historie. A. Th. M. van Rijckevorsel, leerares in het Fransch. E. J. A. Madlener, leerares in de nuttige en fraaie hand werken. L. J. de Bey, leeraar in de Gymnastiek. VERSLAG omtrent den toestand van het U.K. Lyceum voor meisjete 's-Gravenhage over het jaar 191 College van Curatoren: Mr. R. B. Ledeboer, Advoeaat-Generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden, voorzitter, Mevrouw Albertine SteenhoffSmulders, onder-voorzitster, Prof. Dr. Alph. Ste ger. Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, secretaris. Mevrouw M. Loeff—Sweens, Jhr. Mr. O. F. A. M. van Nispen tot Sevenaer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Prof. Dr. C. H. H. Spronck, Hoogleeraar aan de Diversiteit te Utrecht, Mr. A. I. M. J. Baron van Wijnbergen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het College heeft door den dood het verlies te betreuren van Mr. L. H. W. Regout, Oud-Minister van Waterstaat, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, die aanvan kelijk het onder-voorzitterschap bekleedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1392