Bjjlage 49 I. Gemeentescholen. 12 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 school VERSLAG omtrent den toestand van het Openbaar en het Bijzonder Middelbaar Onderwijs in de Gemeente s-Gravenhage over het jaar 1915. A. Hoogere Burgerschool niet driejarigen cursus en daaraan verbonden afdeeling voor handel en administratie. Directeur: Dr. N. Qüint. Ie. Leerlingen. Bijlage I geeft een overzicht van het aantal leerlingen, van hunne verdeeling over de verschillende klassen en van hunne bevordering. Van de 30 leerlingen van de 3e klasse A verwierven 20 jongens en 5 meisjes het einddiploma; van de 29 leerlingen van de 3e klasse B 21 jongens en 3 meisjes. Van de 49 leerlingen, die het einddiploma verkregen, was de bestemming als volgt: Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus Handelsschool Zeevaartschool Middelbare Technische School Aspirant Civ. Gezaghebber Voorbereiding voor het Lager Onderwijs Voorbereiding voor het Middelbaar Ouderwijs Boekhouder Journalist Cultures in Ned.-Indië Kantoor of zaak Klerk bij de Posterijen Spoorwegen Gem. Telephoon een der Departementen Een der geslaagden kwam tot November op de terug, in afwachting van zijn plaatsing op een technicum. 13 3 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1394