49 5 Bij het einde .van het verslagjaar telde de school in de: totaal 4 5 2 B C D A B C A voor de Technische Hoogeschool de Kon. Mil. Academie het Staatsexamen voor de studie in de rechten Surnumerair bij den Ind. Post-, Tel.- en Telefxlienst Surnumerair bij de Directe Belastingen Verificateur bij den Indischen Dienst Arts de Hoogere Landbouwschool te Wageningen de Handels Hoogeschool te Rotterdam leeraar (leerares) M. O adspiraut-landineter Geplaatst op het bureau van het Gem. Electr. Bedrijf Onbekend Van de 35 leerlingen der 5e klasse (33 jongens en 2 meisjes, die aan het eindexamen deelnamen, slaagden 30 jongens en 2 meisjes; ook slaagde 1 toehoorder van die klasse. Bovendien werd het eindexamen afgelegd door 3 gemo biliseerde leerlingen der 5e klasse, die gedurende het ge- heele jaar niet op de school aanwezig geweest zijn, en allen slaagden. Een vierde gemobiliseerde leerling der 5e klasse, die even min gedurende het verslagjaar de lessen volgde, legde met goed gevolg het toelatingsexamen voor de Technische Hoogeschool af. De bestemming der hiervoren genoemde 32 geslaagde leerlingen is als volgt: 20 leerlingen 21 22 21 19 17 18 17 le klasse A lc le le 2e 2e 2e 3e De geslaagde toehoorder en twee van de gemobiliseerde leerlingen zijn voornemens hunne studie te Leiden voort te zetten als Cand. Ind. Ambtenaar; de derde gemobiliseerde leerling is geplaatst als Cadet aan de Kon. Mil. Academie. Van de 3 leerlingen, die niet geslaagd zijn, volgen er 2 opnieuw de lessen van de 5e klasse; de derde slaagde voor cadet der Artillerie aan de Kon. Mil. Academie. 13 jongens, 7 meisjes, 17 22 21 14 17 18 15 9 6 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n >5 M 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1398