i 49 2 271 Te zamen 30 241 gedrag der leerlingen waren over 244 276 In den cursus 1914/15 genoten 15 leerlingen kostelooze plaatsing, 14 leerlingen plaatsing tegen half schoolgeld. Al deze leerlingen zijn bevorderd of verwierven het eind diploma; daar echter hij eenigen hunner de cijfers, bij den overgang naar de volgende klasse verkregen, niet in over eenstemming waren met de eischen, welke aan op gunstige 6 2 2 5 7 5 1 8 41 59 57 39 51 14 6 1 8 34 54 50 32 46 13 6 1 iff 2e. Kosteloos of tegen verminderd schoolgeld geplaatste leerlingen. 17 leerlingen 16 23 19 15 12 14 Te zamen totaal 32 de toehoorders en toehoorderessen zijn hierbij inbegrepen. De leeftijd der leerlingen blijkt uit de volgende tabel: Er zijn: beneden 12 jaar jongens, meisjes, totaal leerlingen van 1213 13— 14 14— 15 15— 16 16— 17 17— 18 18— 19 19— 20 20— 21 17 jongens, meisjes, 16 17 17 13 12 12 alsmede in de 3e klasse 1 toehoorder, 4e 1 toehoorder en 2 toehoorderessen, 5e 1 toehoorder. 19 leerlingen wonen buiten de gemeente. Van 11 leerlingen, die in de gemeente wonen, zijn de ouders buiten de gemeente gevestigd. Van het gyinnastiek-onderwijs waren op voorschrift van een'geneesheer 5 jongens en 3 meisjes geheel, 2 jongens en 2 meisjes tijdelijk en 3 jongens gedeeltelijk vrijgesteld. Vorderingen, vlijt en het algemeen goed. 3e klasse B 3e C 4e A 4e B 5e A 5e B 5e C 6 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. H H Jï U n n j» jj n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1399