f J I 1 142 143 f i 9,82® f II. HET BEPLANTEN VAN TUINEN BIJ GEMEENTEGEBOU WEN. Materiaal. Arbeids- KOSTEN IN 1915 VAX: Vervoer. loonen. Hekwerk. Levend. Dood. Totaal. f 53,75 f 31,99 f 4»,09 5,— f 152,96s 45,05® 3,75 0,64® 40,45 10,50 0,92 45,— 14,42 22,19 5- 15,21 101,82 39,— 19,13 34,40 2,50 112,72s n 16.81s 14,90 2,- f 3,15 I 8,36s 55,05s y> 25,30s 93,— 33,60 26,— 29,22 207,12s 93,77s 136,45 2,33 10,— 45,76 i 288,31s 3,75 T» 157,70s 162.97s 104,23 60,75 f» 4.- f 89,22 650,20s 2358,03 7009,30s 18,46s t Transporteeren f f 4093,50«f 798,70s f f 2429,35s 3212,84s 4,— f f 22809,56 31,45s I 0,92 i 6,89 0,09s 3,13s 2,43 112,29 33,88s 0,32s n w 593,45s 12, i 0,70 14.61s Huur planten. 72,02 18,58s 110,19 110,47s 510,75 210,19 7,04s 124,10 4,95s 2756,68 r 36,50s Overige kosten. 23,75 40,25 12,85 3,34 19,14s 19,22 82,39s 10,94 0,31 44,25 4- 39,73 10,55 54,91 55,37s 181,41s f 24,13s i f 20.10s 71,32s 87,90 5,80 IV. HET WIJZIGEN VAN BESTAANDE PLANTSOENAANLAGEN, Het w(jzigen van het plantsoen bjj: 1. de Van-Karnebeekbron 8,80 4,60 33,— 9,70 94,40 III. HET WIJZIGEN VAN BESTAANDE BEPLANTINGEN BIJ GEMEENTESCHOLEN EN -GEBOUWEN. Het wijzigen van de bestaande beplanting bjj L deOpenb. Lagere School aan de Waalstraat 2. de Openb. Bewaarschool aan de Koningstraat 3. de Openb. Lagere School aan den Noordwal 4. de Openb. Bewaarschool aan den Noordwal 5. het Gemeenteziekenhuis aan den Znldwal. 6082,42 4466,98 95,12 57,— 17,69s Straatwerk. 3588,535 11- f 5243,36 V. HEI' AANLEGGEN VAN PLANTSOEN- TEBKEINEN EN HET AANBRENGEN VAN BOOMBEPLANTINGEN. 1. Plantsoenaanleg Villapark „Zorgvliet” 2. Boornbeplanting langs den Tolweg I. HET BEPLANTEN VAN SPEELPLAATSEN EN SCHOOLTUINEN BIJ NIEUWE GEMEENTESCHOLEN 1. despeelplaats bij de Openbare Lagere School aan de Wilhelmina-van-Priiisenstraat 2. de speelplaats bjj de Openbare Lagere School aan de Frans-Halsstraat den tuin bij de O.L.S. a/d Frans-Halsstraat. 3. de speelplaats bij de OpenbareLagere School aan de Galvanistraat den tuin bij de O.L.S. a/d Galvanistraat. 4. despeelplaatsbijdeOpenbareLagereSchool I aan de Zwetstraat 5. despeelpiaatsbjjdeOpenbareLagereSchool j aan de Ammunitiehaven Het beplanten van den tuin bij 1. den veegdienstpost aan de Bentinckstraat. 2. het gebouw van den Aschstaal in de West- duinen 3. de gebouwen bjj de Geiueentegasfabriek aan den Trek weg 19846,80 226,24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 139