49 13 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 3e 7 64 H liet algemeen zeer goed. 8 8 JJ 56 46 76 47 33 19 13 _1 309 ■n 2e n n J) n n n 6 4 64 4e 5e 5 14 24 23 13 15 22 21 12 24 12 14 17 11 _9 245 24 24 23 21 23 22 21 19 24 19 19 17 17 13 309 23 leerlingen. 13-14 14—15 15—16 16—17 17—18 18—19 19—20 20—21 Te zamen De bestemming der gemobiliseerdeu, die zijn geslaagd, is: voor de Technische Hoogeschool 1 Onbekend 2 De niet-geslaagde keerde niet tot de school terug. Bij het einde van het verslagjaar telde de school in de: 14 jongens, 9 meisjes, totaal 10 4 meisjes, totaal 19 leerlingen 11 7 15 11 11 5 1 2e. Kosteloos of tegen verminderd schoolgeld geplaatste leerlingen. Gedrag, vlijt en vorderingen dezer leerlingen waren over le klasse A B C D A B C A B C A B C A B Te zamen Eén leerling woont buiten de gemeente; van 45 leerlin gen, die in de gemeente wonen, zijn de ouders elders ge- v estigd. 11 jongens en 6 meisjes zijn op een verklaring van den geneesheer van het gymnastiek-onderwijs vrijgesteld. Gedrag, vlijt en vorderingen der leerlingen waren goed. De leeftijd der leerlingen blijkt uit de volgende tabel: Er zijn: van 1213 jaar 15 jongens, 45 39 61 36 22 14 12 1 245

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1406