r I I I 144 145 i Materiaal, T j KOSTEN IN 1915 VAN: Vervoer. Straatwerk. Hekwerk. Levend. Dood. Totaal. i f 4098,50» 7009.30s f 5243,36 f Transport 798,70» f f 18,46» f 4,— f 3212.84» f 22809,56 •n n n 7» r> 28,— 12.27 4,— 17,50 11. 13,19 97,64» 77 17 32.20 12. 7? 77 139,83» 319,80 7,50 22,40 n 120,71 808.33» 513,83» 1167,84» n 727,75 106,14 28,35 77 483,86» j 3544,46 77 7? 48,69» 167,36» 243,— j n 15,— n 87,84» 561,90» 77 86,69» I 534,65» r> 456,88 i 77 77 81,25 77 227,37» 1386,85» 77 77 29,75 77 77 77 77 77 77 10,50 77 125,35 7,38 5.— 77 1,50 77 77 77 n 77 i,9i»: 77 0,48» n f 13769,19»; f 10590,68 f 7164,02 1606,89» j Transporteeren f f f 4 f 2946,03 10 77 n 77 77 398,47» n 71 Arbeids- loonen. Hour planten. Overige kosten. 77 71 77 71 77 77 77 77 77 77 7? 77 77 13,50 14,— 17 71 77 77 71 17 77 11 11 420,57» 197,07» 143,— 12,— 94,11» 3,18 27,50 38,25 38,12» i 66,92» 61,58 5,- 1,25 28,26» 1.43» 16,48» 8,00» 403,40» 199.18 537.98» 562.82» 92,72 303,53 135.75» 92,— 145 21,85 60,98» 17,85 51,80 54,07» 15,75 2 5.5 5 12,25 79,90 56,— 224,— 211,50 35,— 115,— 42,— 273,57 424,— 410,28 80,90» 130,81 196,90 365,98» 359,23 4,71 19,78 72,35 22,50 6,32 2,55» 172,89» 396,— 597.20» 607,63» 600,45 6 60,— 193,50 - 32,— 20- 266,85 50,92» 50,94 195,86» 5. 6. 7. 8. 9. 10. 124,77 59,51 119,19» 145,79 I 2,40 f 6275,91» f 42755.16 VI. DIVERSE WERKZAAMHEDEN. 1. Rioleering Nieuwe-Hekkelaan 2. Verwijderen boomwortels Ammunitiehaven 3. Rooien boom terrein Schouwburg 4. Rooien boom terrein Handelseursus 5. Opsnoeien boomen Laan-van-Nieuw-Oost- IndiO, in verband met doortrekking Lijn 7 1,05 4,54 0,28» 2,90 1,50» I n n n 18,62 10,21 1526,79 3778,22» 1498,41 38.94 177,50 494.83 63.58» 110.93 60,07 944,47» 835,15» 198,09 f 60,32 133,63» 92,73» 69,87 i 28,80» 22,68» 61,59 18,21» 42,95» 47,82» 17,75 35,67 23,55 33,75 j 96,75 48,50 18,— 18,— i 24.— 22,25 13,50 14,- 10,— 25,75 125,— 464,06 1 2039,99 269,04 2«,41» 59,40 127,82» 33,08»; 47,74 27,30» 318,49»! 188,80» 59,30» 1 37,08» 234,87» 667,86s 221,19 de Tobias-Assert aan. w I n 9,84» 1,15 8,58» 5,25 is. ut? rirviviijKiMw 13. Plantsoenaanleg Harstenhoekplein 14. Plantsoenaanleg en boom beplanting op liet Vaikenboeehplein 15. Plantsoenaanleg en boombeplanting langs de Valkenboschkade 16. Boombeplanting langs de Carel-van-By- landtlaan 17. Plantsoenaanleg duinpark tusschen den Pompstations- en den Klatteweg 18. Boombeplanting in bovengenoemd duin park 19. Plantsoenaanleg Trekvlietpiein 20. Plantsoenaanleg langs de schutting om het nieuwe sportterrein te Scheveningen 21. Dennenbeplanting „Houtrust” 22. Plantsoenaanleg „Hou trust” 23- Boombeplanting Adelheidstraat 24. Rijswijkscheplein 25. Zieken 26. OudeScheveningscheweg 27. Trekweg 28. Rtjswijkscheweg. 29. Beplanting omgeving brug Spui. 30. Plantsoenaanleg Copernicuslaan 516,67» J den Gogelweg. de R.-J. Schimmel- pennincklaan in straten langs verlengde Stadhoudersplein langs de Pletterijkade 3. Boombeplanting langsdeJacob-Catslaan de Carnegielaan den A.-Bickerweg de Joh.-de-Wittlaan. deCorn.-de-Wittlaan 58,16 29,60» 76,03» 81,38» 10,72 43,44 19,15 f 2429,35» n n 149,98» 10,- i 25,50 2,- 6,25 6,76» 28,32 I 75,65»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 140