49 20 6e. Scholen. 5e. Hulpmiddelen. Een zeer belangrijk gedeelte der noodzakelijke school- meubelen en leermiddelen kon met het oog op de tijdsom standigheden nog niet worden aangeschaft; het gemis daarvan werd bij het onderwijs gevoeld. F. van der Laan, die onder de wapenen is, tot tijdelijk leeraar in het boekhouden en of handelsrekenen; de heer W. Mensouides tot tijdelijk leeraar in de Neder- landsche taal, in de handelsaardrijkskunde en in de handels- Resell icdcius de heer Mr. F. .1. W. C. K. E. Bordewijk tot tijdelijk leeraar in de Staathuishoudkunde en in het Handelsrecht. 4e. Onderwijs. In 1915 konden wegens ongesteldheid en huiselijke om standigheden der leeraren 88 lesuren niet gegeven worden. De lesuren der afwezige leeraren werden zooveel mogelijk onder de overige verdeeld; in het geheel werden hun 59 buitengewone uren opgedragen. 1 1 2 Het aantal leerlingen bedroeg in het afgeloopen leerjaar 682, namelijk 573 mannelijke en 109 vrouwelijke; van deze waren 277 (232 mannelijke en 45 vrouwelijke) nieuwe leer lingen. 84 leerlingen waren uit andere gemeenten af komstig. Het onderwijs wordt gegeven in dag- en avondcursussen. Aan de dageursussen werd deelgenomen door 170 leer lingen. II. Bijzondere A. Academie van Beeldende Kunsten. Wd. Directeur de heer F. Jansen. Toelatingsexamen. Het toelatingsexamen tot de le klasse heeft plaats gehad in het schoolgebouw, gedurende de eerste drie dagen der zomer vacan tie: 19, 20 en 21 Juli 1915. De uitslag was aldus: Aantal ingeschreven cand. 34, waarvan 2 vrouwelyke. Toegelaten zonder examen 15 na 11 Totaal toegelaten 26 afgewezen 8 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1413