49 22 IJzerbouwkunde en 69 leerlingen Middelbare 46 leerlingen Middelbare Teekenakten Lagere Teekenakte A. Werktuig en IJzerbouwkundig teekenen B. Electrotechnisch teekenen 42 leerlingen 27 25 leerlingen 21 Afdeeling IV. Werktuig- en Electrotechniek. Afdeeling V. Opleiding voor de Lagere en Teekenakten. Voor rekening van Academieleden volgden 7 leerlingen het onderwijs. Aan verzoeken om gratis de lessen der Academie te mo gen volgen wordt, wanneer daartoe na gehouden onderzoek omtrent aanleg en onvermogen tot betalen termen bestaan, zooveel mogelijk voldaan. Kosteloos onderwijs genoten 39 leerlingen op de avond cursussen, 6 op den dageursus voor Decoratieve- en Nijver- heidskunst, 12 op den Teeken- en Schildercursus, 7 op den cursus voor de Middelbare Teekenakten en 4 op den Woens dag- en Zaterdagnamiddagcursus. Van de gunstige bepaling, dat leerlingen van de dag- eursussen van de Afd. Bouwkunde, Decoratieve- en Nijver- heidskuust en Teeken-, Schilder- en Beeldhouwkunst koste loos onderwijs op den avondcursus kunnen ontvangen, werd gebruik gemaakt door 9 leerlingen in de Bouwkunde, 4 in de Decoratieve- en Nij verhei dskunst eii 9 in Teekenen en Schilderen. 11 leerlingen van den cursus voor de Lagere Teekenakte namen deel aan het examen; van hen slaagden 2 manne lijke en 5 vrouwelijke. Van den cursus voor de Middelbare Teekenakte M. a., werd door 3 leerlingen (1 vrouwelijke en 2 mannelijke) aan het examen voor de Lagere Teekenakte deelgenomen, die allen slaagden. Door de leerlingen van de Afdeeling V werden de na volgende Staatsexamens afgelegd: VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1415