I I I 1 49 8 I’ 24 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 101.050. 29.500.— 59.575. Te zanten 100,625. B. Ambachtsschool. Directeur de heer Th. A. van Harderwijk. VAKKEN VAN ONDERWIJS. Totaal. 10 8 8 20 ornament- 4 1 2 I Te zamen 27 19 25 71 Het schooljaar loopt van begin April tot einde Maart. De volledige cursus duurt drie jaren. Theoretisch onderwijs wordt gegeven in de volgende vak ken, waaraan wekelijks het getal lesuren wordt besteed, als daarachter voor elke klasse vernield: De Academie genoot de volgende subsidies: van het Rijk de Provincie Zuid-Hollaud Gemeente ’s-Gravenhage 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 39.000,— 7.800.- 54.250.— terwijl aan supplem. subsidies van 1/11/10 1914 ontvangen werd: van het Rijk de Prov. Z.-H de Gein. ’s-Gravenhage 1/1—31/12 1914 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 le klasse, i 2e klasse. 3e klasse. 12 4 4 2 2 4 4 4 4 2 Rechtlijnig- en vaktee teekenen Hand- en teekenen Projectieleer Constructieleer Materialenkennis. Natuurkunde Werktuigkunde Stoomwerktuigkunde Electriciteit. Rekenen en Meetkunde Nederlandsche taal Wiskunde 29.00(1.— 1.075 van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1417