J 146 147 f I I Materiaal. Arbeids- KOSTEN IN 1915 VAN Straatwerk. loonen. Hekwerk. Dood. Levend. Totaal. i f 13769,19s f 7164,02 Transport f 10590,68 f 1606,89® f 398,47® f 4,- f 2946,03 I f 6275,91s f 42755,16 315,15 149.25 100,61 565,01 100,99 s 25,25 126.24s T> 2,96® 0,74 3,70® 3,87 0,96s 4,83s 15,50 7» n 2,- 2,60 667,50 667,50 389,02® 1010,75 292,65 15,75 n 3,75 n 1,57 5 0,12 n 0,40® 2,10 n 1,50 n 0,23® 12,96 n 4,05 22,44® B 17913,53® Transporteeren f 54999,11 f 5571,42 f 1046,10 f 787,50 f 3238,68 f 139547,97 7» n n t» n 7» Overige kosten. n w n n n w 71 n n n n n 10,90® 5,15 1,68 1,34 18,30 17,34 3,43 17,42 1,50 7,50 17,01® 420,92 6,57® 12,51 0,42® 0,33® 4,93® 7,10 6,68® 40,15s 34,56s 52,42 2.10® 1,67® 13,63 11,72s 2,50 9,— 37,41 212,57 2,72s 1,97s 57,73 587,87® 13,40 20,— 20,72 s 142,93s| 9748,36® 29,61 11,35 32,75® 1,75 0,22® 4,10 186,93® 2,35 19,39 I f 33330,68 Vervoer. Vil. ONDERHOUDEN VAN TUINEN ENZ. BIJ GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN EN VAN DE OPENBARE WANDEL PLAATSEN EN PLANTSOENEN. 1. Onderhoud van wandelplaatsen en plant soenen 2. Plantsoen Algemeene Begraafplaats 3. Tuinen bij Politiebureelen 4. Tuin en balconveniering Javastraat 26 Tuin by het Gemeentearchief Tuin by perceel Wagenstraat 119 Tuinen by Gebouwen van Gemeentewerken Tuinen by de Gemeenteziekenhuizen Tuin by het Quarantainegebouw Tuin bij het Havenkantoor aan den Trek weg Klimopbeplantingen by de Gemeente- woningen aan het Kolenwagenslag. Balconversiering gebouw Gemeenteiyke Geneeskundige Dienst Tuin by het Bestedelingenhuis Tuin by gebouw Gemeenteiyk Bouw- en Woningtoezicht Tuin by Gemeentelijk Laboratorium Tuin by het gebouw Spui 75 van den Gemeentelijken Telephoondienst. 38656,30 512,97 57,37® 81,77 15,06 8,37 28,68 1200,44 16,88 24,16 26190,41s 146,61s 23.14 34,73 4,17® 11187,22 78,— 44,60 40,30 3727,07s 21,35 2,75 6,50 1- 1,25 1,25 23,90 n 91201,80 788.54® 139,21® 211,80® 21,98® 12,16 111,27® 2429,07 39,20s 79,81 10,— i 13,98 i I n 2.31® I - n D 6. Opsnoeien van boomen langs tramlijnen. 7. Opnemen plantsoen in verband met aanleg j ruiterpad in de Scheveningsehe Boschjes 8. Plantsoenwerkzaamheden in verband met wegnemen telephoonpaal in de Cornelis- Jolstraat 9. Hulp bij gebruik mechanische ladder voor bet schoonmaken van de lampen in het Noordeinde 10. Plantsoenu’erkzaamheden in verband met verleggen van waterleidingbuizen Gevers- Deynootplein. 11. Verplanten boomen op het Binnenhof. 12. Schoonmaken plantsoenterrein in bouw plan „Oosterland” 13. Versiering Javastraat 26 14. Leveren zwartegrond voor het plantsoen voor het Vredespaleis 4,90 3,06 Huur planten. 5,20 f 22660,64®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 141