49 27 588 Te zamen 211 191 156 Timmerlieden Meubelmaken Smeden (vuur- en bank- werken) Verven Electrisch bedrijf Koper-, lood- en zink- bewerking Letterzetten Boekdrukken Chauffeurs Boekbinden 6 5 1 67 12 56 11 16 145 58 8 54 35 14 53 158 37 168 5 37 16 10 8 4 26 5 3 4 57 3 54 5 2 3 Het nieuwe schooljaar begon in April 1915 met 222 leer lingen in de le klasse, 196 leerlingen in de 2e klasse en 160 leerlingen in de 3e klasse, te zamen 578 leerlingen, die over de verschillende beroepen als volgt waren verdeeld: 161 timmerlieden. 39 meubelmakers. 19 huisschilders. 175 smeden en machine-bankwerkers. 16 koperslagers. 150 eleetriciens en instrumentmakers. 10 letterzetters. 8 boekdrukkers. 578 leerlingen. Op 31 December 1915 bedroeg het aantal leerlingen in elk vak en in elke klasse: Van hen waren 39 leerlingen niet in deze gemeente woon achtig. Aan 51 leerlingen werd gratis plaatsing op de school ver leend. Ook in het afgeloopen jaar betoonden verschillende vereenigingen hare belangstelling in het ambachtsonder- wijs, door kinderen harer leden voor rekening der betrok ken vereeniging de school te laten bezoeken. Als zoodanig waren er van: de Algemeene ’s-Gravenhaagsche Werklieden-vereeniging 13 leerlingen; de Nederlandsche Nationale Werkliedenvereeniging 4 leerlingen. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. LEERVAKKEN. Ie klasse. Totaal. 2e klasse. 3e klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1420