1 49 30 leerlingen te verdeelen als 141 96 230 531 Naar den leeftijd waren de volgt: 161 leerlingen 61 44 14 3 38 15 195 531 64 leerlingen 12 en 13 jaar 14 15 16 17 18 jaar en ouder Te zamen Ie klasse uit 2e 3e 4e 5e vervolgklasse monteurs machinisten klassen voor volwassenen Te zamen De navolgende klassen zijn gesplitst in parallel-afdee- lingen: le klasse in 7 afd met 14, 22, 26, 28, 20, 26 en 25, totaal 161 leerlingen. 2e klasse in 5 afd. met 9, 14, 11 9 en 18. totaal 61 leerlingen. 3e klasse in 5 afd. met 5, 8, 15, 8 en 8, totaal 44 leerlingen. 4e klasse in 4 afd. niet 2, 5, 3 en 4, totaal 14 leerlingen. Onder deze leerlingen bevonden zich: 112 timmerlieden. 64 meubelmakers en wagenmakers. 117 huissmeden en machine-bankwerkers. 36 electrieiens. 55 koperslagers en instrumentmakers. 36 steenhouwers, metselaars en loodgieters. 12 stukadoors. 30 ververs, glazenmakers en verlakkers. 26 typografen en boekbinders. 37 behangers en stoffeerders 1 bouwkundige. 1 kantoorbediende. 1 photograaf. 1 kleermaker. 1 horlogemaker. 1 pottenbakker. Het schoolgeld bedraagt per leerling en per cursus ƒ4.— voor 5 avonden per week en 3.voor volwassenen voor 3 avonden per week VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWltS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1423