49 1 31 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. Te zamen 17.500.— en Administratie. Mannel. Totaal. 2 Te zamen 176 22 198 II een Hoogere Burger de tweejarige Handels- Op den 31en December 1915 bedroeg het aantal leerlingen dezer school 198, verdeeld over de verschillende klassen als volgt: 26 leerlingen ontvingen kosteloos onderwijs. Aan subsidies werd in 1915 ontvangen: van het Rijk de Provincie Zuid-Holland Gemeente ’s-Gravenhage 6.000.— 1.500.— 10.000.— Hoogere 14 26 25 19 41 24 18 16 15 11 lila IVa i Va. 1115 I 1V5 V6 1 1 2 5 9 o 13 25 23 14 32 22 18 14 15 Vrouwel. Handelschool D. Middelbare School voor Handel (Handelsschool, Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus). Directeur: de heer F. Tymstra. Tot toelichting diene omtrent de inrichting van de School het volgende: a. Klasse I en II vormen den voor alle richtingen ge- ineenschappelijken onderbouw. b. Klasse lila vormt met I en school met 3-jarigen cursus. c. Klasse IVa en Va vormen school. d. De klassen Illb, IVb en Vb vormen met de klassen I en II een Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. Toelating. Voor het toelatingsexamen voor de verschillende klassen hadden zich aangemeld 46 jongens en 6 meisjes, waarvan Voorbereidende klasse Hoogere Burgersch. klasse I j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1424