49 32 II IV6 Eindexamen. Leeraren. Overgang. Van de voorbereidende klasse naar klasse II en III werden bevorderd 6 jongens. van kl. I Hlfe lUö IV« 9 10 4 90 2 4 1 1 4 1 2 1 Aan het eindexamen der 2-jarige Handelsschool werd deel genomen door 23 leerlingen, van wie 20 slaagden. Het eindexamen der Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus werd afgelegd door 11 leerlingen. Van hen slaagden 1 vrouwelijke en 5 mannelijke leerlingen. 1 Als nieuwe leeraren traden in September 1915 op de Heeren J. Colmjon (Duitsch), R. de Langt' (wiskunde), M. Polak (Aardrijkskunde en Staatswetenschappen), Dr. G. Postma (Natuurlijke Historie), 0. J. SaöVeur (Fransch) en Mej. J. A. van Nieuwenburg (wiskunde), hoofdzakelijk ter vervanging van de gemobiliseerde leeraren, de Heeren Dr. G. J. de Groot (Natuurlijke Historie), Th. de Jongh van Arkel (wiskunde) en A. v. Steeriis (wiskunde), den overleden leeraar G. J. Theissen (Duitsch en boekhouden) en den aan de Gemeentelijke Handelsschool benoemden leeraar B. J. Krijgsman (Staatswetenschappen). 39 jongens en 6 meisjes slaagden. Van de 7 niet-geslaagden werden 6 in een lagere klasse geplaatst. Zonder examen werden toegelaten 30 jongens en 7 meis jes. In totaal dus 75 jongens en 13 meisjes. Ouder deze zijn ook enkele gerekend, die niet dadelijk bij het begin van den cursus, maar toch vóór 1 Januari 1916 op de school zijn gekomen. I naar kl. II werden bevorderd 16jong, en 1 meisje(s) niet III werden niet IV« werden niet IVfe werden IVa Va niet Vb w erden niet In totaal dus bevorderd 112 leerlingen en niet bevorderd 14 leerlingen. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. ii t» Illtt n n 1 n; 4 10 11 ÏJ n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1425