49 35 19 20 ontvingen 2 uur per in de 3e klasse na examen 3 jongens en 1 meisje; in de 4e klasse zonder examen 1 meisje; in de 5e klasse zonder examen 1 jongen. 35 21 12 7 5 5 3 3 3 11 leerlingen 18 27 35 14 13 6 123 boven Te zamen De leerlingen der le en 2e en bovendien in de 2e klasse 1 jongen en in de 4e klasse 1 jongen en 1 meisje voor enkele lessen. klasse week gymnastiekles, die der 3e, 4e en 5e klasse 1 uur per week. Geen der meisjes neemt deel aan het gymnastiek-onder- wijs, terwijl 11 jongens dit onderwijs niet volgen. Het schoolgeld bedraagt per leerling f 100.of meer, naar goeddunken der ouders. Voor meer dan één leerling uit hetzelfde gezin is het schoolgeld f 100.voor het eerste kind, f 90.voor het tweede kind en f 80.— voor ieder der volgende kinderen. Voor leerlingen, die enkele lessen vol gen, is het schoolgeld f 10.per leervak, per jaar. Aangezien de Heer J. van Andel wegens de mobilisatie onder de wapenen was, heeft Dr. W. L. van de Vooren, leeraar aan de Hoogere Burgerschool aan de Waldeck-Pyr- montkade van 1 Januari tot einde Mei les gegeven in de natuurkunde. van 1213 jaar 13— 14 14— 15 15— 16 16— 17 17— 18 18 De leeftijd der leerlingen blijkt uit de volgende opgave: 10 jong., 1 meisje(s), totaal 13 22 32 11 10 _5 103 le klasse 26 jongens, 2e 3e 4e 5e Tezamen 101 Bij het einde van het verslagjaar telde de school in de: 7 meisjes, totaal 33 leerlingen 4 39 3 24 5 17 120 in de 2e klasse zonder examen 1 jong., meisj., totaal 1 leerl. na 3 3 Te zamen 4 „4 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 55 >5 55 55 H 51 >5 >5 55 >5 55 55 55 >5 55 55 55 55 55 55 55 55

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1428