f I 149 148 1 1908 voor het onderhoudt van wandelplaatsen en plantsoenen. De volgende tabel geeft een overzicht van de uitgaven sedert Oppervlakte plantsoenen (in M2.) Per inwoner Materiaal. Huur Arbeids- Vervoer. Straatwerk. Hekwerk. Totaal. KOSTEN IN 1015 VAN planten. loonen. Dood. Levend. f 5571,42 f •787,50 f 1046,10 j f 22660,64s f 17913.53s f 3238,68 f 33330,68 f 139547,97 f 54999,41 Transport 5. Speelplaatsen 27,82s 70.31s 510,01s 66,85 I 156,01 874,51s n 2,75 0.79s 11,27s 12,84 5,28 32,94 n T» 10,- 0,52s 2,31 35,07s 15,21 186,80s van 2.25 139,75 18,64 60,16s 365,10s 144,30 n n 31,29s 2- 54,89s 35,05 178,63 301,87 9» rt 331,02’ 2626,92s 557,20 1799,40 t 6776,79s f 1373,05 f 1048,10 f 3238,68 j f 36240,27 f 180775,66 f 86172,34 Totaal TOTAAL. Totaal. per M2. per inwoner. te zamen. f w r> 1092,57s Overige kosten. Uitgaven der Gemeente voor het onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen. 9,25 5,25 Aantal inwoners op 31 December. 99 91 j; van de Gemeente ’s-Gravenhage. van het Haagsche Bosch. van de Gemeente ’s-Gravenhage. van het Haagsche Bosch. 1715000 1750000 1750000 1765000 1780000 1800000 1800000 1880000 1060000 1060000 1060000 1060000 1060000 1060000 1060000 1060000 2775000 2810000 2810000 2825000 2840000 2860000 2860000 2940000 6.62 6,48 6,24 6,12 6,04 6,05 5,76 5,84 5,68 89,16 50,29 29,63 492,51 289,98 29,80 10,— 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 3.10 69,04 19.75 VIII. 1. Verdelgen van rupsennesten 2. de Gemeentekweekerjjen 3. Aanleg kweekerij Laan-van-Eik-en-Duinen 4. Werkverschaffing 38,55 71,40 259011 270108 280504 288566 294693 297528 312421 322081 4,09 3,92 3,78 3,67 3,60 3,56 3,39 3,29 10,71 10,40 10,02 9,79 9,64 9,61 9,15 9,13 1453,03 12687,08 597,87 23916,35s 79280,— 82125,— 87233,— 92082,— 97883,— 98879,— 97629,— w 102287,— 1453,03 7658,31 469,09s I 20173,94 20,85 I 286,51 i 143,29 123,68s I te zamen. Beeldende I n en schooltuinen bij Open bare Lagere Scholen Tuin b<j de school voor spraakgebrek kigen aan de Lijnbaan 32a Speelplaatsen en t tengewone Openbare Lagere Scholen - -- - -»• -- - l_— ;.U f 23371,32 I f 22555,10s f 0,0462 0,0469 0,0498 0,0522 0,0550 0,0549 0,0542 0,0544 schooltuinen bij de Bui- Tuinen bjj de Hoogere Burgerscholen. Tuin bij het Gymnasium Speelplaatsen en schooltuinen bij de Open bare Bewaarscholen Tuin bij de Academie Kunsten Tuin bij de vakschool voor meisjes aan de Louise-Henrii’ttestraat 43,50 i f 0,306 s 0,304 0,311 0,319 S 0,332 0,332 0,312 0,318 2041,02 118,77® s 293,24 j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 142