49 37 i. in de Fransche taal voor leerlingen dezer voor 1. Ie. Leerlingen. ver- j. k. Van de cursusleerlingen slaagden voor het: schoolexamen boekhouden: 9 geëxamineerden. examen van de Vereeniging van leeraren in het boekhou den: 3 geëxamineerden. examen van de Federatie van handels- en kantoorbedienden in Nederland: 3 geëxamineerden. Staats-examen L. O. nuttige handwerken: alle 16 geëxami neerden. Staats-exameu L. O. fraaie handwerken: alle 10 geëxami neerden. eind examen der school in eostuuinnaaien: alle 10 geëxami neerden. eind-examen der school in lingerie: de beide geëxamineer- den. eind-examen der school in wasehbehandeling: alle 11 geëxa mineerden. Toegelaten werden tot de le klasse 69, tot de 2e klasse 5 en tot de cursussen 28 leerlingen. Op den len Januari 1915 bedroeg het aantal leerlingen in de le klasse 60, in de 2e klasse 52, in de 3e klasse 45, ter wijl bovendien 79 leerlingen aan de cursussen deelnamen. Bij het einde van den cursus 19141915 telde de school in de le klasse 57, in de 2e klasse 51 en in de 3e klasse 45 leer lingen, terwijl de cursussen door 76 leerlingen bezocht werden. Van de schoolleerlingen werden bevorderd: van de le naar de 2e klasse 50 leerlingen. 2e 3e 50 terwijl 45 leerlingen der 3e klasse het einddiploma wierven. voor leerlingen dezer (duur 2 jaar), afgenomen door de Vereeniging van Hoofden van Industriescholen en den Bond van Leeraressen voor het Huishoudonderwijs. cursus school. cursus in stenografie. vervolgcursus in het knippen (onderkleeding) Handwerk-Onderwijzeressen. vervolgcursus in het teekenen school. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1430