49 39 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 2 o 4 a 6 2 n H in l'/2a 2 jaar 2 Vijfmaandelijksche en tijdelijke cursussen in: koken, fijne keuken, inmaken, de bereiding van ziekenkost, strij ken, waschbehandeling, huishoudkunde, tafeldienen, kap pen, kostuumnaaien, patroonteekenen- en knippen, hoeden opmaken enz. 3e. Cursussen kleedermaken. a 3 3 a 3 2 klassen (4 paral lel-klassen) geplaatst leerlingen, die te jong zijn om de opleidingen tot huishoudster, kamenier en kinder juffrouw te volgen of die nog geen vak konden kiezen. Tevens zijn aan de school verbonden: le. Eén-jaarlijksche cursussen iu: machine- en lingerie- naaien, verstellen, machine-borduren, huishoudelijk boek houden, gezondheids- en verbandleer, fröbelen en Fransche taal. 2e. a 6 jaar voor de opleiding tot leerares-dames H. ’s-Gravenhaagsche Vakschool voor meisjes. Directrice: Mej. A. Berghuis. Aan deze school wordt onderwijs gegeven in verschillen de vakken van Lager Onderwijs: warenkennis, voedingsleer, kennis van het menschelijk lichaam, gezondheids- en ver bandleer, opvoedkunde, huishoudelijk boekhouden, plant kunde, tuinbouw, Fransche taal, knippen, kostuumkunde, patroonteekenen, kostuumnaaien, dameskleermaken, linnen- naaien, fraaie en nuttige handwerken, huishoudkunde, wasch-behandeling, tafeldienen, koken, strijken, gymnas tiek, hoeden opmaken, kappen en verzorging van het haar, fröbelen. Aan de school wordt volledige opleiding gegeven tot: huishoudsterduur van den cursus 2 jaar. onderwijzeres nuttige hand werken leerares-lingerienaaien (in ’t bezit zjjnde van de akte nuttige handwerken), leerares-dameskleedermaken duur van den cursus 5 kinderjuffrouw kamenier en kamenier-lin- nenmeid dienstbode kostuumnaaister (-diploma A en coupeuse- dipl. B) hoedenmaakster (apprêteuse en modiste) Hnnennaaaster De laatste vier zijn volksopleidingen. Daarenboven worden in de voorbereidende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1432