49 10 14 i 11 231 Te zamen 127 - 80 14 10 542 140 vau in de voorbereidende klasse fröbelklassen verschillende cursussen 8 40 7 14 28 16 47 17 10 9 11 17 51 4 256 24 111 17 17 23 Totaal Bovendien namen tot September nog aan verschil lende cursussen deel Te zamen .123 v/d voorbereidende klassen 15 Totaal .138 In den loop van het verslagjaar verlieten de school de opleiding tot: dienstbode kostuumnaaister modiste kamenier kinderjuffrouw opl. Akte Nuttige Handw. huishoudster 18 leerlingen 35 12 21 8 19 Aan haar werden uitgereikt 29 diploma’s namelijk: 4 voor tweede meid 5 kostuumnaaien A 4e. Avondcursussen in: koken, strijken, verstellen, lin- nennaaien, knippen, tafeldienen, kostuumnaaien, patroon- teekenen en knippen, hoeden opmaken, kappen en fröbelen. 5e. Een fröbelklasse en een kleine-kinderkamer ten dien ste van de opleiding tot huishoudster en kinderjuffrouw. dienstbode I kostuumnaaister modiste kamenier kinderjuffrouw opleiding Akte Nutt. Handw huishoudster le. Leerlingen. Op den len Januari 1915 bedroeg het aantal leerlingen: 40 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. Totaal. 11 11 VOOR DE OPLEIDING TOT: J5 11 In de le klasse. In do 2e klasse. In de Se klasse. 10 In de 4e. 5e en 6e klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1433