49 41 leerlingen 54. 5 voor kamenier 10 kinderjuffrouw 5 huishoudster 23 leerlingen. 125 22 14 19 11 27 1 242 67 4 .317 630 17 leerlingen 49 15 9 17 8 18 1 134 By den aanvang van den nieuwen cursus in September 1915 werden toegelaten tot opleiding van: dienstbode kostuumnaaister modiste kamenier kinderjuffrouw akte nuttige handwerken huishoudster leerares lingerienaaien Te zamen Op 31 December 1915 waren aanwezig: voor de opleiding tot dienstbode. kostuumnaaister modiste kamenier kinderjuffrouw' akte nuttige handwerken tot huishoudster leerares lingerienaaien Te zamen in de voorbereidende klassen fröbelklassen versohillende cursussen Totaal Van de leerlingen der voorbereidende en opleid in gkl as sen waren 42 buiten de gemeente woonachtig, van de cursus- Hieronder zijn gerekend de leerlingen, die uit de voorbe reidende klassen overgingen naar een der opleidingen, die van opleiding veranderden en 4 leerlingen, die het diploma kostuumnaaien A behaalden en voor het diploma B bleven doorwerken. Tot de voorbereidende klassen werden 64 leerlingen toe gelaten. Wegens plaatsgebrek moesten 48 candidaten worden afge wezen, onder wie 30 voor de opleiding tot kostuumnaaister, 13 voor de voorbereidende klassen en 5 voor de opleiding huishoudster. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. M H M H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1434