49 42 voor: 13 45 72 64 29 21 5 6 1 1 2e. Onderwijzend personeel. In het onderwijzend personeel kwamen de volgende ver anderingen: de opleiding tot kostuumnaaiers dienstbode den cursus linnennaaien verstellen stryken avond-kookeursus Ontslag werd gevraagd door Mej. T. C. Wijnmalen (leerares waschbehandeling), zuster W. H. Lampe (hoofd kinderkamer) en Mevr. J. E. v. Staveren—Haalebos (nut tige handwerken). Zij werden resp. vervangen door Mej. G. Hebinck, zuster E. Hymans en Mej. M. I. Hens. Mej. L. v. d. Poll, tot September aangestelde leerares in kostuumnaaien en patroonteekenen, werd vervangen door Mej. M. M. van Tol. Wegens de vermeerdering van klassen en cursussen wer den daarenboven aangesteld: Mej. D. C. v. <1. Waag (leera res hoedenvak), Mej. T. v. Mansvelt (leerares Zweedsche gymnastiek), Mej. J. Wesser (leerares koken en voedings- Tot de verschillende cursussen konden met September bijna alle eandidaten worden toegelaten, daar in het nieuwe gebouw vele paralleleursussen werden geopend. Naar haren leeftijd zijn de leerlingen der voorbereidende en opleidingsklassen te verdeelen in: leerlingen van 12 jaren 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 30 Door de gemeente werden kosteloos geplaatst 4 leerlingen 3 3 1 4 verpleegsters uit het Gein. Ziekenhis. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. J» n 41 10 1 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1435