49 43 3e. Subsidies. voor I. Teekenschool van de St. Joseph’s Gezellen Vereeniging. Directeur: de heer II. J. Looisen. 16 3 7 4 leer), de Heer H. A. Story (tafeldieueu) naar (leerares kostuumnaaien en patroonteekenen). De subsidies bedroegen van het Rijk de Provincie Zuid-Holland Gemeente ’s-Gravenhage f 21.000,— 4.713,— 31.865,— en Mej. J. J. Wage- 27 leerlingen 17 17 23 De cursus van deze school vangt aan op den len October, om voor de tweede en vier volgende klassen op den len April (‘ii voor de eerste klasse op den 30en September te eindigen. De tegenwoordige cursus begon met 99 leerlingen, van wie 42 in de le klasse, 21 in de 2e klasse, 18 in de 3e klasse, 10 in de 4e klasse, 7 in de 5e klasse en 1 in de 6e klasse waren. en bovendien voor het jaar 1915 nog een extra-subsidie van f 9 500, Van hen volgen bet onderwijs in: handteekeneu91 leerlingen lijnteekenen 42 lijn-vakteekenen 44 vakschilderen 11 Terwijl 15 leerlingen jonger dan 12 jaren waren, hadden den leeftijd van: De vakschool betaalt aan de gemeente een huursom van f 27625,25 en voor aflossing van voorschot op meubilair f 1765.—. 12 en 13 jaar 14 en 15 16 en 17 18 en 19 die, wat hun beroep betreft, te onderscheiden waren in: timmerlieden, wagenmakers schrijnwerkers, meubelmakers, modelmakers smeden, machinebankwerkers electricieus VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. V.A ^/XXXV/Vz LX vv V.* 1 CL XX IX CL v.' d X v v d

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1436