49 44 Totaal (il Directeur de heer Th. P. Badoüx. De cursus 31 Maart. Bij den aanvang van den cursus 1915—1916 op 1 October 1915 waren aanwezig: in de voorbereidende klasse 23, in de le klasse 16, in de 2e klasse 5, in de 3e klasse 5 en in de 4e klasse 3 leerlingen. K. Teekenschool der Patronaats-Cominissie van den R.-K. Vriendenbond St. Pancratius. 1 4 1 1 2 3 14 2 koperslagers, geweermakers, instrumentmakers steenhouwers, metselaars, loodgieters ververs, glazenmakers, verlakkers typografen, boekbinders behangers en stoffeerders bouwkundigen kantoorbedienden, klerken, winkelbedienden landbouwers, tuinlieden, bloemisten kok kleermaker horlogemaker 23 16 25 leerlingen 8 13 6 zoodat 38 leerlingen nog geen beroep hadden gekozen. Het schoolgeld bedraagt voor de leerlingen der le klasse f 2.—, voor de leerlingen der hoogere klassen, leden der Vereeniging, f 2,50 en voor leerlingen, die geen lid der Vereeniging zijn, f 4.per cursus. De subsidie van de gemeente ’s-Gravenhage bedroeg f 1000.—. van deze school begint 1 October en eindigt Van deze 52 leerlingen werd deelgenomen aan het onder wijs in: handteekenen door bouwkundig teekenen door werktuigkundig teekenen door electrotechniek Naar hun leeftijd waren zij te verdeelen in: 12 van 12 en 13 jaar 14 15 16 17 18 jaar. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 99 99 99 1 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1437