49 L. Teekensehool der St. Vincentius-Vereeniging. Directeur: de heer J. A. Sleyffers. Bij den op den len October 1915 aangevangen halfjaar- lijkschen cursus bedroeg het aantal leerlingen dezer school: in de le klasse 65, in de 2e klass 23, in de 3e klasse 13. in de 4e klasse 7, in de 5e klasse 2 leerlingen, te zamen 110 leer lingen. De school geniet de volgende subsidies: van het Rijk de Provincie Zuid-Holland Gemeente ’s-Gravenhage 31 7 17 5 3 f 300.— 112.50 300.— 5 7 5 6 4 3 2 2 1 1 Het schoolgeld bedraagt per leerling en per cursus f 3. Vrijstelling van betaling.van schoolgeld werd verleend aan 2 leerlingen, terwijl aan 2 leerlingen vermindering van het schoolgeld tot f 2.— werd toegestaan. Terwijl er 14 nog geen beroep gekozen hadden, oefenden van de 38 overigen het beroep uit van: timmerlieden, wagenmakers schrijnwerkers, meubelmakers, modelmakers smeden, machinebankwerkers electriciens koperslagers, geweermakers, instrumentmakers steenhouwers, metselaars, loodgieters beeldhouwers, stukadoors ververs, glazenmakers, verlakkers behangers en stoffeerders glas-in-loodzetter etsdrukker rijtuigschilder 16 den 52 30 12 12 en 13 jaar 14 15 16 17 18 jaar en ouder. De leerlingen waren naar hun beroep te verdeelen in: timmerlieden, wagenmakers schrijnwerkers, meubelmakers, modelmakers smeden, machinebankwerkers electriciens koperslagers, geweermakers, instrumentmakers Van deze leerlingen hadden: leeftijd van 45 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n D 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1438