pï 49 11 53 I. Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus (A). OVERZICHTEN van het aantal leerlingen, van hunne verdeeling over de verschillende klassen en van den uitslag van de overgangsexamens in 1915. S e S o -g s. «OU I 2 9 (1) i O M S C II K IJ V I N G. 29 254 (55) 107 (27) 88 (16) 30 (5) (7) (1) (2) (3) (4) (3) 1 2 314 (77) 87 (28) 39 (4) 28 (6) 160 (39) 0) 3 (1) 1 1 1 1 4 2 1 315 (76) 28 (6) 88 (28) 38 (4) 161 (39) 16 4 4 1 1 1 40 (11) 103 (25) 28 11 (1) 30 25 5 40 3 (5) (5) 30 2 29 24 5 1 1 (6) (3) (31 (8) (2) 242 (52) 179 (39) 63 (13) 40 (11) 106 (25) (4) (1) 10 1 Bevorderd naar 3 A 35 (4). 3B 25 (5) 98 (25) 70 (22) 28 tc «ia o I Het aantal vrouwelijke leerlingen in het geheele aantal reeds opgenomen is aangegeven door de tusschen haakjes geplaatste cijfers. Alle leerlingen genoten volledig onderwijs. c Op l Januari 1915 aanwezig De school verlaten van 1 Januari 1915— Juli 1915 Toegelaten van 1 Januari 1915—Juli 1915 Zoodat aan het einde van den cursus 1914— 1915 aanwezig waren Bevorderd (diploma verworven) Niet bevorderd (geen diploma verworven) Zoodat na beslissing van den overgang aanwezig zouden zijn In de zoinervacantie verlieten de school Door admissie-examen kwamen op de school Zonder admissio-examen werden toogelaten Zoodat b(j het begin van don cursus 1915— 1916 aanwezig waren De school verlaten van September 1915— 31 December 1915 Toegelaten van September 1915—31 Decem ber 1915 Zoodat op 31 December 1916 aanwezig waren ca if "O w - -X 3 g K 3 g i -SP ■S c O I 198 (44) 25 (3) 85 (16) 60* (9) I 25 (7) 95 (29)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1445