lil I h hl rif rfï dl hl hs hl i srt 49 49 hl in r hl Hi 4? gif I >81 p* hi "si §1£ ïit i Hf hi ir *-§ Hi slfl >§i 54 55 Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus aan de 3e van den Boselistraat (BI). II. Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV Klasse V Totaal O M 8 C H K IJ VING. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen III. cursus aan de Stadhouderslaan (Bil). Klasse II Klasse III Klasse IV Klasse V Totaal OMSCHRIJVING. 67 (16) «4 (11) 45 (17) 3) Hieronder 1 gemobiliseerde. 1) Hieronder 4 gemobiliseerden. 2) Hieronder 3 gemobiliseerden. Op 1 Januari 1915 aanwezig De school verlaten van 1 Januari 1915—Juli 1915. Toegelaten van 1 Januari 1915—Juli 1915 Zoodat aan het einde van den cursus 1914—1915 aanwezig waren Bevorderd (geslaagd voor het eindexamen) Niet bevorderd (niet geslaagd voor bet eindexamen) Zoodat na beslissing van den overgang aanwezig zouden zijn In de zomervacantie verlieten de school Door admissie-examen kwamen op de school Zonder admissie-examen werden toegelaten Zoodat bij het begin van den cursus 1915-1916 aanwezig waren De school verlaten van September 191531 December 1915. Toegelaten van September 1915—31 December 1915 Zoodat op 81 December 1915 aanwezig waren 7 (0) 55 (2) 5 (0) 1 (0) 1 (0) 52 (2) 2 (0) 0 (0) 50 (2) 5 (1) 52 (12) 1 - 1 (1) 52 (13) 56 (22) 3 (1) 44 (4) 1 (0) i 0 (0) 43 (4) 41 (4) 2 (0) 41 (6) 5 (0) (0) 7 (3) (9) 1 (D 0 (0) 42 (8) 0 (dl 0 (in O (0) 0 (di 0 (UI 0 (ft 0 (dl 0 (ft 0 (0) 0 idi 0 (Gr o mi 0 (01 0 (0) 53 (2) (0) 0 (0) 53 (2) 48 (2) 5 (0) 57 (5) 4 (0) o (0) 1 (0) 61 (5) 0 (0) 0 (0) 54 (5) 64(16) 51 (14) 13 (2) 63(11) 7 (2) 2 6 (2) 64(11) 48 (6) 2 (0) 0 (0) 46 (6) I 53(21) 46 (19) 7 (2) 58(16) 11 (5) 2 (1) 48(19) 3 (2) 255 (19) 9 (0) 1 (0) 247 (19) 212 (19) 35 (0) 215 (17) 24 (0) 16 (3) 68(12) 275(32) 6 (2) 2 (0) 271 (30) 259 (21) 9 (0) 1 (0) 251 (21) 216 (21) 35 (0) 218 (19) 25 (0) 16 (3) 69 (12) 278 (34) 6 (2) 4 (0) 276 (32) 7 67(18) 3 (2) -4f 75 (5) 6 (0) 1 (0) 70 (5) 52 (5) 18 (0) 18 (0) 8 (0) 15 (8) 59 (9) s) 1?> 2 (1) 2 (0) 84(11) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 8 (2) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (O) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 35 (2) 0 (0) I 0 (0) 35 (2) 82 (2) 3 (0) 44 (4) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 42 (4) 1 (0) 0 (0) 41 (4) 58 (6) 2 - 61 (11) 3 (2) 1 69 (9 60 (9) 9 66(15) 8 (2) 1 - (3) 67 (16) 328(77) 15 (8) 3 316 (69) 257(63) 59 (6) 263(63) 42 (10) 16 (5) 86(21) 323(79) 6 (2) 8 (1) 820(78) 1 (0) 0 (0) 0 (0) l (0) 1 (0) 0 (0) o (0) o (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) o (0) I (0) c - J E g o j i 328(77) I 15 (8) 3 316(69) I 257(63) 59 (6)1 263 (63) 42 (10) 16 (3) 86 (21) 323(79) 6 (2) 3 (1) 320 (78) o otj O o ,2fé >’0’0 s> g o (0) o (0) 0 (0) i o (0) 0 (0) I 89 (6) o (0) i o (0) 0 (O) o (0) o (0) 0 (0) o (0) o (0) o (0) o (0) 0 (0) o (0) o (0) o (0) o (0) 3 (2) 1 (0) o (0) o (0) 2 (2) 0 (01 1 (0) 3 (2) Op 1 Januari 1915 aanwezig De school verlaten van 1 toman 1915—Juli 1915. Toegelaten van 1 Januari Ï915—Juli 1915 Zoodat aan het einde van den cursus aanwezig waren Bevorderd (geslaagd voor het eindexamen) Niet bevorderd (niet geslaagd voor het eindexamen) Zoodat na beslissing van den overgang aanwezig zouden z(jn In de zomervacantie verlieten de school Door admissie-examen kwamen op de school Zonder admissie-examen werden toegelaten Zoodat b(j het begin van den cursus 1915—1916 aanwezig waren De school verlaten van September 1915—31 December 1915. Toegelaten van September 1915—31 December 1915 Zoodat op 31 December 1915 aanwezig waren Klasse I sr:: gif hi o 4 (2) 9 (0) 0 (0) 4 (2) 4 (2) 0 (0) 3 (2) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 3 (2) 0 (0) 2 (0) I 5 (2) 1) 56 (6) 2) 53 (6) 13) 3 49 (19) 3 (1) I 86 (20) I 4 (8) i 2 i 84(17) j 57(15) 27 (2) 27 (2) 18 - j 18 (5) I 65 (14) 92(21) 2 i 2 92(21) Het aantal vrouwelijke leerlingen in het geheole aantal reeds opgenomenis aangege'» door de tusschen haakjes geplaatste cijfers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1446