H! ft h a it lp h ill Ik 49 49 11 56 57 Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus Meisjes aan het Ble|jenburg (0). V. Hoogere Burgerschool voor 8> T~ g> g" gii I g> hl II §1 aan de Waldeck-P.yrmontkade (B III). Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV Klasse V Totaal O M 8f H H IJ V I N G. c 1 (0) 1 (0) 1 (0) I (0) 1 (0) 1 (0) Klasse III* Klasse IVa Klasse II Klasse IVs Klasse Vb OMSCHRIJVING. 6 91 52 23 10 6 20 21 1 13 1 258 2 260 21 71 22 39 10 6 16 19 1 13 217 1 219 2 10 19 1 1 1 4 1 3 3 23 19 10 19 22 1 1 23 19 10 24 19 22 21 1 1 2 1 20 1 1 1 93 5 3 20 20 5 9 61 85 1 3 87 83 1 3 85 11) - 20 1 20 2 21 1 11 1 4 24 2 25 11) 2 19 3 1 2 14 1 1 2 2 1 306 4 7 309 276 23 5 5 3 307 4 8 311 41 240 18 10 75 13 84 5 306 (68) 17 (8) 4 (I) 293(61) 244 (54) 49 (7) 244 (41) 34 (4) 22 (7) 73 (16) 305(63) 3 (2) 6 (3) 308(64) 41 239 18 10 75 1 2 24 5 1 26 31) 1') 22 281 26 5 25 3 i) Leerling overgegaan van afdeeling A naar B. 9 n n n n B 3) Gemobiliseerde. 4 Hieronder 1 gemobiliseerde. 306(68) 17 (8) 4 (1) 293 (61) 244 (54) 49 (7) 244 (44) 34 (4) 23 (7) 73 (16) 306(63) 3 (2) 6 (3) 309(64) 58(11) 2 (1) 0 (O) 56(10) 49 (9) 7 (1) 66 (8) 4 (1) 0 (0) 3 (11 65 (8) 1 (I) 0 (0) 64 (7) j 77(12) (3) 0 (0) 77 (9) •79 (7) 12 (2) ®(14) 9 (0) 2 (I) 2 (1) 94(16) 0 (0) i 2 (0) 66(16) 66 4 I 81 (16) 8 (4) 1 8 (1) 76(13) i 57(12) 19 (1) I 19 (11 I 7 (O) 19 (5) 62(H) i 93(17) 2 (1) ‘S U’S g§ S *75 “iS -S-2 - Klasse Va Klasse VIa Klasse Ills 7 fl - 43 bC O bC CO g§ t-n=’ 3 CS gJl O c I O Op 1 Januari 1915 aanwezig De school verlaten van 1 Januari 1915—Juli 1915 Toegelaten van 1 Januari 1915—Juli 1915 Zoodat aan het einde van den cursus 1914—1915 aan wezig waren i Bevorderd (geslaagd voor het eindexamen, getuigschrift verworven) Niet bevorderd (niet geslaagd voor het eindexamen, geen getuigschrift verworven) Zoodat na beslissing v/d overgang aanwezig zouden Z(jn In de zomervacantie verlieten de school Door admissio-examen kwamen op de school Zonder admissie-examen werden toegelaten Zoodat b(j het begin van den cursus 1915—1916 aan wezig waren De school verlaten van September 1915—31 Doe. 1915. Toegelaten van September 1915—31 December 1915. Zoodat op 31 December 1915 aanwezig waren Op 1 Januari 1915 aanwezig De school verlaten van 1 Januari 1915—Juli 1915 Toegelaten van 1 Januari 1915—Juli 1915 Zoodat aan het einde van den cursus 1914-1915 aanwezig waren Bevorderd (geslaagd voor het eindexamen) Niet bevorderd (niet geslaagd voor het eindexamen) Zoodat na beslissing van den overgang aanwezig zouden z(jn In de zomervacantie verlieten de school Door admissie-examen kwamen op de school Zonder admissie-examen werden toegelaten Zoodat bjj het begin van den cursus 1915—1916 aanwezig waren De school verlaten van September 191531 December 1915 Toegelaten van September 1915—31 December 1915 Zoodat op 31 December 1915 aanwezig waren -4 39 (12) 0 (0) l (0) 40(12) 30 (9) <)10 (3) 59 (12) H (3) 1 (1) 5 (8)1 I 54(12) 0 (0) 0 (0): 54(12) Totaal Hieronder 4 gemobiliseerde». n 8 i 1= Sri O bC u <x> •_T3 bC ’O 9? -F Het aantal vrouwelijke leerlingen in het gelieele aantal reeds opgenomen - is aangegeven door de tuaschen haakjes geplaatste cijfers. usf u-2 Hl hl Hl I I 51(17) - 1 (0) - - 0 (0) - - 11)50(17) - - ;2| 49 (17) - - 1 (0) - 31 (9) - 3 (0) - 0 (0) - 1 (Dl - 29(10)1 - 0 (0) - 1 (0). - 30 (10) - 3 (8) - 94 (19) - Klasse 1 h y i i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1447