h si 49 Hl 58 I' VI. Gemeenteiyke Middelbare Handelsschool met 2-jarigen cursus. (D). S “3 f I 8 s s OMSCHRIJVING. 21 (6) 21 (8) Juli 1915. 1 (0) 1 (0) 0 (V) 0 (0) 19141915 aanwezig waren 20 (6) 20 (6) 18 (6) 18 (6) 2 (0) examen) 2 (0) aanwezig zouden zijn 20 18 (6) 2 (0) in de zomervacantie verlieten de school. 0 (0) 0 (0) 0 (0) Door admissie-examen kwamen op de school 0 (0) 11 (O 11 (1) 0 (0) 15 (1) 15 (1) 1915—1916 aanwezig waren 46 (8) 28 (2) 18 (6) De school verlieten van September 1915— 31 December 1915 0 (0) 0 (0) 0 (0) Toogelaten van September 1915—81 Decem ber 1915 0 (0) 0 (0) 0 (0) Zoodat op 81 December 1915 aanwezig waren. 18 (6 46 (8) 28 (2) Het aantal vrouwelyke leerlingen in het geheele getal reeds opgenomen - is aangegeven door de tusschen haakjes geplaatste cijfers. Bevorderd (geslaagd voor het eindexamen) Niet bevorderd (niet geslaagd voor bet eind- Op 1 Januari 1915 aanwezig De school verlieten van 1 Januari 1915— Toegelaten van l Januari 1915—Juli 1915 j Zoodat aan bet einde van den cursus =5 8 O t Zoodat na beslissing van den overgang Zonder admissie-examen werden toegelaten Zoodat by het begin van den cursus

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1448