49 59 STAAT van OPENBAAK ONDERWIJS. A. I. Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus (A). het onderwijzend personeel der middelbare scholen in de gemeente s-Gravenhage bij het einde van het jaar 191b. g LEERAREN. Vakken van onderwijs. toelating. n n n Bevoegdheid of g g 2A 6 21 22 27 16 23 20 22 24 24 23 22 27 28 24 24 24 20 23 19 10 23 21 22 6 12 f 4750 34C0 3400 3200 3400 3400 3000 3600 3000 3000 3000 2800 2000 3600 2800 3600 3600 3200 3200 3000 680 3000 2600 2400 660 1320 K. I. K. XIII. Ds. PI. en Dierk. Art. 77y. Dr. in de Rechtswet. Art. 74 B. Dr. N. Quint Dr. H. C. Los. Dr. D. C. Tinbergen. C. Roevers. B. A. Fallings. M. J. Goudo. G. Gosses. I’. Goedhart. J. M. W. Spronk. J. Molenaar- J. L. J. ten Dam Ham. j Dr. T. van Lohuizen. I B. Klooster.'' M. Kraamer. Dr. L. M. G. Kooperberg. O. ten Have. E. Hasselhof. Mej. Th. J. E. v. Aken. H. Straub. J. A. Verdenhis. Mevr. D. J. v. d. Linden. W. W. Jager Braining. A. Schierbeek. F. J. W. Lambert. Mej. J. G. Coops. F. Vreede. Wis- en natuurkunde. Wiskunde. Nederlandsch en Gescli. Franscb, schoonschr. Engelsch. Hoogduitsch. id. Geschiedenis en Aardr. W iskunde. Wiskunde en Boekh. Gesch. Aard. Ned. Wis- en natuurkunde. Schoonschrijven. Teekenen. Gesch. Ned. Gesch. en Aardr. Nederlandsch. Engelsch. Fransch. Hoogduitsch. Gymnastiek. Wiskunde. Nat Historie. Gymnastiek. Staatswetensch. Fransch. i n Ds. in de Lett. i Dr. in de Wis- en Natk. M. O. Art. 77rf. Dr. lelt, art 86. Art. 745 en c. I 74a. 766 B. 746. 77c B. 77p. S x co Ad ■2® Ir as Dr. in de Wis- en Natk. Dr. in W. en N. Art. 86. Dr. in de Lett. Art. 86. Art 74 B. Art. 766 A. 77c B. 77c B. 746 en c. 70a K. IV. 70a, 75a K.I.K.XII.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1449