il 49 n. i; 60 au» Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus aan de 3e v. d. Boschstraat (B I). Vakken van onderwijs. LEERAREN. toelating. f 4500 7 Wiskunde. 3600 21 Wiskunde en Ijjnteekenen. 3600 21 Dr. F. Molenbroek. <25 Gymnastiek. 3400 J. W. Pik. Aardrijkskunde. 22 Bevoegdheid of L Molenaar. W. C. A. Ridderhof. H. J. H. van Vianen. H. M. H. Smeets. Dr. N. J. A. Taverne. P. Tilleina. Dr. G. Bakker. Dr. A. D. v. d. Harst, directeur. Dr. E. A. Steinmetz. Wiskunde en lijnteekenen. Wiskunde. Hoogduitse!) taal. Lijnteekenen. Boekhouden. Fransche taal en letterk. Scheikunde. Nat. Historie. Geschiedenis. Scheikunde. Staatswetenschappen. id. Wiskunde, werktuigkunde en kosmografie. Natuurkunde. .3600 1870 3000 3000 21 11 J. F. J. Atkins. J. B. H. ’t Hart. Dra. plant, en dierk. Drs. Ned. taal en let terkunde. K. XII art. 76. A. B. art. 77a. Dr. Techn. Weten sch. Scheik. ing. K. VIH, IX, X en XI, art. 74. Ingenieur, art. 89. Dra. wis- en natuurk art. 87. Hoogd. A. en B. art 77. M.O.* en M.OA art. 77. 29)0 8600 3400 3200 3600 2400 3600 3940 3600 3600 3200 20 22 10 201/r 20 10 5 22 7 d 8 00 I o q Aardrijkskunde. Geschiedenis en Aardrjjksk. Ned. taal en letterkunde. id. Engelsche taal en letterk. Duitsche taal en letterk. id. Handteekonen. Gymnastiek. Engelsche taal en letterk. Fransche Natuurkunde en Wiskunde. 770 1100 2400 2090 20 20 20 21 15 24 13 27 26 16 22 23 3400 3600 650 3200 770 Mevr. D. J. van der Linden. Dr- J. H. van Burkom. K. J. Pen. Dr. in de wis- en na tuurkunde K. V. A. Dr. in de wis- en na tuurkunde art. 87. i Art 89 K. IX. I Dr. i. d. wis- en natk. K. L, art. 87 en 76. Dr. in de wis- en na tuurkunde art. 87. Dr. Scheikunde. Dr. in de rechts- en staatswetensch. K. IX, art. 74. K. VIH, IX art 76. Ds.Ned. taal-en letterk. Dr. id. A. B. art. 77a. i A. B. art. 77c. id. j A.|B. art 77d en f. F, A. 77g. A. B. art. 776. id. Dr. wisk. en natuurk. K. I. art 87. i 3 A. Tig. Dr. F. J. Dekkers. Mr. P. M. von Baum hauer. A. Brandes Sz. H. F. Eckman. A. D. Raadgeep. Dr. M. A. van Wee). C. Timmerman. A. L. Schmidt Jr. K. Muntinga. P. J. den Hertog. P. J. SchUf. J. J. Helsdon Rix. C. Timmermans. Dr. M. J. de Boer. «s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1450