49 BIJZONDER ONDERWIJS. B. I. Academie voor Beeldende Kunsten. 64 LEERAREN. LEERVAKKEN. H. Boekholt. J. van Breen. Mej. A. Bridge. J. C. Brouwer. G. Burger. H. V. Goslinga. F. W. Helffericb. P. J. Izeren. F. Jansen. J. Kamerbeek. J. C. Dommering. Jos. Duynstée. S. de Clercq. P. Dewald. Tb. J. Dinn. B. H. H. Gescher. F. J. van Goethem. J. M. Bacil. A. van den Berg. W. Bettink. A. J. M. Boertje. K. F. van ’t Hoff. A. J. van ’t Hoff. W. P. Hoogeveen. W. B. van Horssen. P. J. den Hertog. H. Hoekstra. M. J. R. Hack. J. B. H. 't Hart. W. A. GrondhouL F. van Gunst. P. J. A. M. Haaring. Vakteekenen. Teekenen naar pleisterl'ragmentTeekenen naar vlak- versiering: HandteekenenAnatomisch teekenen. Bouwkundig ornament en interieurteekenen. Rechtlijnig teekenenHand- en Wandplaatteekenen Theorie vlakke meetkunde en projectieleenRekenen. Bouwkundig teekenen; Bouwkundig constructieteeke- nenVormteekenenTheorie Burgerlijke Bouwkunde. Bouwkundig constructieteekenenVormteekenen; Alge meene Kunstgeschiedenis. Pleister- en stilleventeekenenTeekenen en aquarelleeren; Costuumteekenen. Rechtiynig teekenen; Hand- en Wandplaatteekenen: Theorie vlakke meetkunde en projectieleer: Rekenen: Beschrijvende meetkunde. Rechtlijnig toekenenHand- en Wandplaatteekenen Theorie vlakke meetkunde en projectieleerRekenen. Algemeene kunstgeschiedenis. Stilleventeekenen. Tuinbouwkundig toekenen Materiaienkennis Kennis van Techniek Theorie tuinkunst. Fransche taal. Bouwkundig constructieteekenen; Vormteekenen; Theorie Burgerlijke Bouwkunde. Duitsche taal. WerktuigbouwkundigteekenenTheorie werktuigbouw kunde. Bouwkundig teekenen: Bouwkundig constructieteeke- nen; Kennis van bouwstoffen; Theorie Burgerlijke Bouwkunde; Kennis van werktuigen; Bestekken; Methode. Toekenen naar pleisterornament en stilleven. Stelkunde; Meetkunde; Nederlandsche taal; Rekenen. Vlakke meetkunde; Ruimte meetkunde; Beschrijvende meetkunde. Boetseeren en beeldhouwen ornament. Theorie natuurkunde: Theorie meehanieaScheikunde; StaticaTheorie werktuigkundeMeetkunde. Teekenen naar pleisterornamentTeekenen naar stil leven Teekenen op het zwarte bord. Boetseeren ornament. Bouwkundig teekenen Bouwkundig constructieteeke nen Theorie burgerlijke bouwkunde; Vormteekenen: Kennis van bouwstoffen; Statica; Methode. Stelkunde; Meetkunde; Nederlandsche taal; Rekenen. Teekenen naar pleisterornament en stilleven. Electrotechnisch teekenen Theorie electrotechniek. Teekenen naar pleisterornament en stillevenTeekenen en schilderen naar stilleven. Teekenen naar pleisterbeeld; Teekenen naar pleister- fragmentTeekenen naar stillevenTeekenen naar vlakverslering. Teekenen naar naakt model; Schilderen naar naakt modelTeekenen en schilderen naar gekleed model Teekenen naar pleisterbeeldTheorie compositieleer. Natuur- en werktuigkunde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1454