49 65 i. Academie voor Beeldende Kunsten. Vervolg.') 5 LEERAREN. LEERVAKKEN. C. Keyzer. Jac. Rykse. C. P. Scheenloop. M. J. Schild. C. H. Segaar. P. G. N. van Steenderen. N. Steflelaar. C. Steffens. Ch. Roskam. D. P. J. de Ruyter. H. van der Kloot Meyburg. G. A. Laagland. F. Poot. J. D. Ros. C. A. Smout. J. C. Speelman. MeJ. .1. C. van der Laan. A. J. van der Laan. Mevr. B. Linze. H. J. Looisen. t M. C. van der Maas. B. F. van der Meulen. A. D. Milo. I. F. Valkenburgli. H C. Verbrugge. A. C. Vermeulen. I. Wiersma. C. van Wijk. - Dr. H. J. van Wjjk. P. L. Wijndels de Jong. F. Zwolls. Geometrisch ornament; VakteekenenVormteekenen Stileeren en ontwerpen van ornament; Rechtlijnig teekenen. Bouwkundig teekenen; Leer van het ontwerpen; Geschiedenis bouwkunstStedenbouw. Rechtlijnig teekenenHand en wandplaatteekenen Theorie vlakke meetkunde en projectieleerRekenen Perspectief; Theorie perspectief; Methode. Teekenen naar pleisterornament. Landmeten en waterpassen BouwwetgevingStatica. Costuumkunde. Bouwkundig constructieteekenenTheorie burgerlijke bouwkunde. MeetkundeRuimte meetkundeNederlandsche taal. Nederlandsche taal. Rechtlijnig- en projectieteekenenVakteekenenVorm teekenen Geometrisch ornament. Projectie en schilderperspectief. Teekenen naar pleisterornament en stillevenTeekenen naar stilleven Teekenen naar vlakversiering. IJzerconstructieteekenen. Rechtlijnig teekenen; Vormteekenen; Stileeren en ont werpen van ornament; Kunstgeschiedenis; Geschie denis ornament Decoratief schilderenDecoratief teekenen. Teekenen naar pleisterornament en stillevenVorm- teekenen. Rechtlijnig teekenenHand- en wandplaatteekenen Theorie vakke meetkunde en projectieleerRekenen Anatomisch teekenenTheorie Anatomie. Rechtlijnig teekenenHand- en wandplaatteekenen Theorie vlakke meetkunde en projectie; Rekenen. Teekenen naar pleisterfragmentStilleven teekenen Teekenen van eenvoudige voorwerpen. Rechtlijnig teekenenHand- en wandplaatteekenen Theorie vlakke meetkunde en projectie; Rekenen. Boetseeren figuur. Bouwkundig teekenenBouwkundig constructieteeke nen Theorie Burgerlijke bouwkunde. Bouwkundig teekenen; Bouwkundig constructieteeke nen HandteekenenVormteekenen. Anatomisch teekenenTheorie anatomie. Rechtlijnig teekenenHand- en wandplaatteekenen RekenenMeetkunde en projectie. Rechtlijnig teekenenHand- en wandplaatteekenen Theorie vlakke meetkunde en projectie; Rekenen. Meubel- en interieurteekenen. IJzerbouwkundig teekenen. Etsen en lithografeeren. Nederlandsche taalRekenen. Scheikunde. Bouwkundig constructieteekenen; Vormteekenen; Theorie burgerlijke bouwkunde. Ciseleeren, drijven en graveeren. J. A. Mondt. A. W. F. Nepveu.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1455