49 De Ambachtsschool. III. Avondteekenschool met practische en vervolgcursussen en cursussen voor volwassenen (afdeeling van de Ambachtsschool.) 66 II. Bevoegdheid of toelating. Vakken van onderwijs. LEERAREN. Vakken van onderwijs. LEERAREN. M. J. M. II. M. I. Mo. Ma. Mb. M. I. M. II. Md. Me. Hoofdakte, wisk. L.O. Md. Me. M. I. Ma. M. I. M. II. Geene. Mh? Geene. M.d M.e Geene. Md.' Directeur. Handteekenen. id. Hjn- en vakteekenen. Behangen. Handteekenen. L(jn- en Werktteekenen. Hand- en lijnteekenen. Handteekenen. Lijnteekenen. Voortgezet lager onderwijs. Lijnteekenen. Handteekenen. Letterzetten. Lijnteekenen. n Mf.” Geene. Hoofdakte, K. I. M. II. M. II. Hoofdakte met aant. Fr., wisk. teek, en K. L K. I. II. V. en XII. M. I. en 0. Md. Geene. Mf.” Handteekenen L.O. Geene. Th. A. H. v. Harderwijk. F. E. Eisen. J. M. Bach. A. Bakker. A. H. W. Badoux. J. Bodadn. J. J. Boezeman. J, M. A. Bonsen. W. P. van Buul. H. L. Engbens. C. J. van der Kijk. J L. G. Faber. J. W. van der Giesen. J. J. Herzog. A. Hoeflake. n H n n T> n w n n n n Th. A. H. v. Harderwijk, Dir. A. Vonk, Onder-Directeur. P. C. Moinat. P. Kipjes. F. E. Eisen. P. W. Sterke. H. J. Ros. F. C. van der Togt. J. A. Stokmans. J. P. Hntjens. F. C- GrondeL A. Hoeflake. A. Bakker. J. W. Brand. J. Bodaan. J. J. Raünond. H. Reynders. S. J. Homkes. W. C. Monna. .1. J. Boezeman. W. P. van Buul. C. Monteban. A. Maaskant. .1. J. H. Vrjjdaglis. B. J. de Groot. J. J. Herzog. D. Schuitmaker. J. L. G. Faber. L. J. Lievegoed. G. J. Vermeulen. A. G. A. Wamsteeker. Rek., nat.- en werktuigkunde. Hand- en ornam.teek. en boets. Timmeren en vakteekenen. Timmeren. Machiue-bankwerken. Smeden en vakteekenen. Huisschllderen. Koper-, zink- en loodbew. enz. Timmeren en vakteekenen. Inst-rumentmaken* Leeraar-chauffeur. Meubel- en handteekenen. Meubelmaken. Smeden. Instrumentmaken. Herb, en voortgez. lag. onderw, Vakteekenen en stoomwerktk. Hand-, lUn- en vakteekenen. Machine-bankw. en draaier. Timmeren en vakteekenen. Electrotechniek en vakteek. Maehine-bankw. en vakteek. Letterzetten. Boekdrukken. Lijnteekenen. Boekbinden. Persvergulden. Timmeren en vakteekenen. Vakteekenen. Herhaling»- en voortgezet LO. 15 16 21/z 9 5 10 71/j 12b! 21/j 71/! 10 71/! 10 21/1 9 ƒ1000,- 800,— 117,60 396,— 192,50 440,— 300,- 468,75 93,75 262,50 4w, 281,25 350,- 87,50 371,70 Inkom- sten. ëp Bevoegdheid toelating.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1456