iii p 49 67 in. S4‘ IV. Middelbare School voor Handel en Administratie. (Handelsschool, Hoogyre Burgerschool met 5-jarigen cursus.) Avondteekenschool met practische en vervolgcursussen en cursussen voor volwassenen (afdeeling van de Ambachtsschool. Vervolg.) LEERAREN. Vakken van onderwas. Handtekenen L.O. Namen der leeraren. Bevoegdheid. E. Tymstra, Directeur. Duitsch. Depart.school den Haag. Gymnastiek M.O. Gymnastiek. 8 id. Vakken van onderwas. Andere betrekkingen b(j het onderwys. 5 10 8 2 13 1 10 Inkom- J sten. 1 2 4 2 12 6 2 6 8 8 M. J. Md. Mf. Hoofdakte. K. I, II, V. Vil. Md. Mf. 5 71/2 10 10 71/j Tl/, ">/2 12l/a 5 10 13 71/2 5 10 10 71/2 5 Aardrijkskunde M.O. j Dr. in de Nat. Hist. Boekhouden M.O. Fransch M.O. B. Dr. Ned. Letteren. Engelscn M.O. B. Civiel-Ingenieur. Dr. Ned. Letteren. w-‘- Dr. Scheikunde. I Hoofdakte. Mh. Md. Hoofdakte. Plant- en Diork. Aardr. Staatswet Plant- en Dierk. Boekhouden. Fransch. Nederlandsch. Engelsch. Lijnteekenen. Geschiedenis. Mecli. Kosm. Alg. Scheikunde. Boerma, H. G. Burger. •I. Colmjon. J. W. van Eek. .1. P. Hutjens. M. P. Jasperse. P. de Jong. I’. Kisjes. J. Poot H. Reijnders. H. J. Ros. E. G. C. Schubad. O. Schuitmaker. P. W. Sterke. J. A. Stokmans. F. C. van der Togt A. G. Velu. P. Voogt. J. J. H. Vrijdaghs. A. G. A. Wamsteeker. P. Willemse. Gem. Gymn. den Haag, j Gm. H.B.S. 5-j.c. d. Haag. Rijks H.B.S. 5-j.c. Gouda. Gm. FLB.S. 5-j.c. d Haag. Gm. H.B.S. 3-j.c. d. Haag. Ds. Wis- en Natuurk. Gm. H.B.S. 5-j.c. d. Haag. Dr. Scheikunde. I id. Bevoegdheid toelating. f 235,— i 281,25 I 375,- 500,— ‘202,50 309,75 338,25 408,75 175,— 500,— 609,50 I 338,25 192,50 480,— 400.- 301,87 200,— It. P. G. Hameetman. J. Kamerbeek. I. . Kollman. II. Korst. R. de Lange Dr. C. ie Lintum. Mej. J. A. v. Nieuwen burg. G. C. C. v. Nieuwen- huyzen. i W. J. C. v. Paossen. M. Polak. Dr. G. Postma. F. A. Rusz. <-’■ J, Sauveur. Dr. W. v. Schothorst A. Speyer. J. W. Stoütjesdyk. Dr. D. C. Tinbergen. A. .1. Pb. de Van. Dr. H. J. van Wyk. 4 Akte M.O. B. 6 Ds. Ned. Letteren. 9 11 7 Handteekenen en Schilderen. Rytuigteekenen. Voortgezet lager onderwijs. Natuur- en Werktuigkunde. LHnteekenen. id. id. id. BoohdruKken. Hjnteekenen. id. Stoffeeren. Voortgezet lager onderwijs. Electrotechniek. Ljjnteekenen. Voortgezet lager onderwys. id. Chr. Gymn. Amsterdam. Aardr. en Gesch. M.O. Gm. H.B.S. 5-j.c. Rotterd. I Gesohiedenis. Teekenen. I Duitsch. Stereom., Beschr. Mtk. enVl.Drieh.m. Duitsch en Eng. Natuurkunde. Fransch. Nederlandsch. Wiskunde. I Aardrykskunde. Wiskunde. Ned.-Indische Bestuurs- i academie. Gm. H.B.S. 5-i.c. d. Haag. Akte Teekenen M.O. 1 Openb. L.O. den Haag. Duitsch en Fr. M.O. A. Ds. Wis- en Sterren- Gm. H.B.S. 5-j.c. d. Haag, kunde. Duitsch en Eng. M.O. A. Instituut de Graaf. Ds. Wis- en Natuurk. Gm. H.B.S. 5-j.c. d. Haag. Fransch M.O. B. Ds. Ned. Letteren. Scheikundig Ing. A orrlv on tiaaol-i r Akten K I en K V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1457