49 69 VIL De Industrieschool voor meisjes. VIII. 's-Gravenhaagsche vakschool voor meisjes. LEER A HESSEN. Vakken van onderwas. Bevoegdheid of toelating. Mej. M. W. Arbeiter, directr. n Bevoegdheid of toelating. Vakken van onderwijs. A. Berghuis, directrice. Me' Koken en voedingsleer. Mej. W. Schuuring. B. Ouwerling. n n J. E. Meetor. J. H. W. Blom. II. J. van Wessem. A. E. L. van Assendelft. J. H. G. de Jong. J. Posman. R. de Vries. L van Eeghem. LEERARE8SEN en LEERAREN. i Stryken en waschbehandelen. Koken en voedingsleer. Fraaie handw. Opl. examen. Machine-naaien (lingerie). Opl. examen. Teekenen. Fraaie handwerken. Teekenen. id. Teekenen. Zingen. Fröbelen. Gymnastiek. Teekenen M. 0. Diploma Conservatorium. Hoofdakte bewaarschool. Gymnastiek M. O. S. Lobe. J. M. Hooykaas. Diploma huishoudk’, koken en voedingsleer. Nuttige en fraaie handwerken. id. E. J. van Nieuwenhoven. C. Huppel. C. Cariot. Ph. H. Barbier. Nuttige en fraaie handwerken. Lingerie naaien en knippen. Kostuumnaaien en patroonteek. id. id. 1 L.O. handwerken. L.O. Teekenen. Diploma Costnaaien. Diploma leerares in strijken enwasch- behandeling. L.O. handwerken. id. Hoofdakte. L. O. Duitsch. M. O. Fransch. L O. handw. paed. id. Dipl, leerares wasch behand., Dipl, profession dess, filles a Bruxelles. L. O. handwerken. id. M. O. K. XII. L. O. M.O. Fransch A en B. Diploma Costuumnaaien. M. O. M.O. A. Stenografie diploma Pont. 8. C. Goldenberg. W. Egg. N. Niemeyer. C. M. H. Bertram. C. A. Frölich. M. Mulders. •I. Roosenschoon— Gratie. L. de Jongh. N. Boon. A. Bergsnia. L. Silvtus. J. de Zwaan. Rek., Ned. taal en aardryksk. Nuttige handw., opl. examen. M.O. M.I. L. O. handw. paed. meth. M. O. M.I. en L.O. Fr. en Eng. M. O. M. I. en L.O. handw., dipl. kunstnaaldwerk, eindexamen R. norm. v. O. L. O. L. O. handw., dipl. boekh. paed. en stenographic. Akte L.O., nutt. en fraaie handw. Fr. en Eng. taal, gymnastiek. Diploma koken, voedingsleer en akte nutt. handwerken. Wollennaaien. Ned. taal. Rek. en aardrijkste., natuurkunde en Fransche taal. Nuttige handwerken. id. Behandeling der wasch. W ollennaaien. G. Eggers. M. W. de Man. A. H. E. Rysdijk. E. M. van Plettenberg. ivr. C. M. Glazener. de Heer Tj. Tjoerde. Nutt. handw. Opl. examen. Fraaie liandwerken. Boekhouden. Opleiding examen. Rek. Ned. taal, Fr. taal en aardr. Assistente Costuumnaaien. Teekenen. Fransche taal. Stenografie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1459