152 1 werkman 1 1 werkman 7 80 werklieden. 109 werklieden. 14 21 28 4 25 M u tatiën. Op 31 December 1914 waren in vasten dienst: 75 werklieden. 2 73 werklieden. Eervol ontslagen werden op verzoek, met ingang van 20 Mei 1915 wegens het bereiken van den pensioen gerechtigden leeftijd, met ingang van October 1915 Af Blijft Vast aangesteld werden, met ingang van 1 Februari 1915 1 Juli 1915 1 October 1915 Bij zoodat op 31 Dec. 1915 in vasten dienst waren Op 31 December waren in tijdelijken dienst, om na gebleken geschiktheid in vasten dienst over te gaan in lossen dienst zoodat op 31 December 1915 bij den dienst der Gemeenteplantsoenen werk zaam waren 166 166 165 167 161 155 133 Transporteeren Bovendien werd, in verband met de voor werkver schaffing in de Raadsvergadering van 5 October 1914 gevoteerde gelden, nog gearbeid in de week van 1 tot en met 7 Jan. 1915 door 164 werkl. ged. 983 d. 997 >/2 993'/j 991*/,, 1004'/2 n 963 929*/, 799*/, n 7662 d. 2 werklieden 3 2 8 15 22 29 Jan. t.m. 4 Febr. 5 tot en met 11 12 „18 19 n 25 n n n n n n r> n n D T) n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 145