49 70 VIII. ’s-Gravenhaagsche vakschool voor meisjes. {Vervolg.) IX. Teekenschool der St. Joseph’s Gezclleii-vereeuiging. Vakken van onderwas. Bevoegdheid of toelating. Akte k. en t. Teekenen M. O. Diploma wasch behandeling. Diploma koken en voedingsleer. LEERAREN. Vakken van onderwijs. f n 175 F. Lazarorn. 6 n n n n W. L. de Vries. C. Casteleljn. LEERARESSEN KS LEERAREN. Dipl. zieken verpl. en kraam verpl. A kteL.O., Fr. L.O. en nuttJrandw. Gymn. M.O. en dipl. Zw. gymn. Inkom- j sten, j 400 400 8 8 Artikel 69 wet van 2 Mei 1863, akte M.O. handteek. en boet- seeren. Onderw. L.O. - L.O. 175 150 225 260 itroonteek. :unde. Hand- en l^jnteekenen. Werktuigkundii Handteekenen, schilderen. Handteekenen. Hoofdakte. Dr. med. H. J. Looisen, Directeur-Architect I J. L. Pot. H. C. Kaal. B. N. de Gou. W. H. de Gruyter. i onbe- i paald- 6 6 6 12 i n iih A. M. Hoorweg. J. v. Schooneveld. J. C. van Hoogstraten. F. H. M. JE. v. Bosveld-Heinsius. M. C. 8. Smaling. F. S. Spaans. J. ter Braake. C. F. Stok. J. P. Herderschee. G. Hebinck. Zuster E. Hijmans. M. I. Hens. T. v. Mansvelt. M. M. v. Tol. D. C. v. d. Waag. J. Wesser. H. A. Story. Bouwkund. en omamentteekenen, boetseeren enz. Lijn- en vakteekenen. ld. ig teekenen. hout- en rnarmer- I Nuttige handwerken. Zweedsche gymnastiek. Kostuumnaaien en patroonteek. Hoedenmaken. Koken en voedingsleer. Tafeldienen. D. Brouwer. Dr. J. B. A. M. van den Berg. M. Ronk. L. Brusse. R Broekhuysen. B. van Doorne. L. Veenenbos. I. Heyermans. C. v. Dtjck—Veltmeljer. J. C. Eeltjes. A. W. de Klerk. F. Weber. J. J. Wagenaar. H. J. L. Waleson. G. H. P. Wening. J. B. Viveen. Bevoegdheid of toelating. Akte Hoofdonderw. Akte huishoudkunde. Akte Boekhouden M. O. Atke 'eerares kostuumnaaien. Akte L.O. en Fransch L. O. Nuttige en fraaie handwerken. Nuttige en fraaie handwerken, teekenen on kunstnaaldwerk. Nuttige en fraaie handwerken. Akte leerares kostuumnaaien. Akte L.O., Hoofdakte, Fr L.O. Diploma koken en voedingsleer. Akte leerares dameskleermaken. M.U.L. O. en opvoedkunde. Gezondheids- en verbandleer. Kostuumnaaien en patroonteek I Nuttige handwerken. - I Fransche taal. Akte Fransch M. O. A. Fijne keuken. Kostuumnaaien en pal M.U.L.O. en opvoedku Kappen. Huishoudkunde. Dameskleermaker. Huish. boekhouden. Kostuumnaaien. L.O. Nuttige handwerken. Nuttige en fraaie handwerken. I Nuttige handwerken. Kostuumnaaien. L.O. Koken en voedingsleer. Kostuumnaaien en patroonteek. Hoedenmaken. Teekenen. Plantkunde en tuinbouw. Strijken. i Waschbehandeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1460