lli 49 x. 71 Teekenschool van de Patronaatscommissie „St. Pancratius”. s XI. Teekenschool van den H. Vincentius van Paulo. I- XII. Teekenschool van den Ned. R.-K. Volksbond. <1* 1501 ég i25sla 25S S sa LEERAREN. Vakken van onderwas. Th. P. Badoux. Handteekenen. f 225 M. 1). LEERAREN. Vakken van onderwijs. Akte M.d. art. 77d. Akte M.b. n LEERAREN. Vakken van onderwijs. M. A. n n M. Gütschmidt. P. van Vree. K. Dassen. Vakteekenen. Bouwkunde. W erktuigkunde. Handteekenen. Nederlandsche taal, rekenen, algebra. Bouwkunde. Lynteekenen. Meetkunde. Hand- en lijnteekenen. i M. I. en M. A. Werktuigk. en electro-techniek. Bouwkundig teekenen. L.O. teekenen. i Onderwijzer. Bevoegdheid of toelating. Bevoegdheid of toelating. Bevoegdheid of toelating. Inkom sten. Inkom sten. Inkom sten. 8 8 8 8 8 8 8 8 51/4 51/4 5l/a B. J. H. van Eldik. I M. Stuber. G. H. Letterie. L. P. J. Stracké. L. Erades. Bouwkundig teekenen. Hand- en natuurteekenen. i Wandplaatteek. en boetseeren. id. Projectie, constructie- en werk tuigkundig teekenen. f 360 205 204 150 200 P. J. A. M. Haring. Th. J. Klaasseu. F. C. v. d. Togt. J. D. Dubel. F. van Rossem. Th. J. Klaasson. J. D. Dubel. •L D. Dubel. 5 51/4 51/4 5 81/. Hoofdakte handtee kenen L. O. S5® wi y f 125 100 125 f 330 270 270 270 330 j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1461