Hi lij I s 49 72 XIII. XIV. i Teekenschool der Maatschappy tot Nut van ’t Algemeen (Afdeeling Scheveningen). Teekenschool van de Vereeniging „de Patronaats-Commissie.” Vakken van onderwijs. LEERAREN. Chr. L. Wesseling Mzn. Theorie. 250 n id. 104 4 Vakteekenen. J. Antonietti. 6 195 n Hand- en vakteekenen. F. H. Lazarvm. 156 6 LEERAREN. Vakken van onderwjjs. f 275 G. Bosnia. 225 S. Zyistra. 8 8 300 D. Zwitser. 8 8 200 G. A. van Beest. M. A. n 8 6 2 4 4 Bevoegdheid of toelating. Bevoegdheid of toelating. Inkom sten. 104 104 J. L. M. Reusing. A. C. A. Hooft van Huijsduynen. J. Th. Delemarre. id. W iskunde. M. 0. K. I. Bouwkundig teekenen b/d. Rjjkscommissie van de beschr. der monum. van Gesch. en Kunst Handteekenen M.O. Boetseeren M.O. id. id. Inkom sten. 5 Vakteekenen. Vak-handteekenen. 15 September—15 December: Projectieleer. 15 December—15 Maart: Vakteekenen. 15 September—15 December: HJnteekenen. I 15 December15 Maart Meetkunde. Handteekenen. i Vakteekenen voor schilders. Hoofdakte. Handteekenen L.O. Schoonschrijven M.O. Hoofdakte. id.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1462