i I i J i 1 I 1 153 Totaal van 1 Het volgend staatje geeft een overzicht van het aantal en de verdeeling der arbeidsdagen over 1915. 15 22 29 I 7662 715'/. 588 530' 404'/2 304 244'/. 234 177 87 6 6 6 6 3 10974'/2 arbeidsdagen. 3 Juni j 14 n n .20 21 n 27 28 Mei t/m. Tot 1 Maart werd genoten eene bezoldiging f 0,25 per uur, daarna van f 12,50 per week. Transport 26 Febr. t/m. 4 Mrt. 1915 door 119 werkl. ged. 9 16 23 30 April t/m. 6 7 tot en met 13 98 88 67 61 41 39 30 15 1 werkm. 1 1 1 1 5 tot en met 11 12 n „18 19 n n n 25 26 Mrt. t/m. 1 April 2 tot en met 8 AANTAL DAGEN Vast personeel 18185 514 Tgdeiijk en los personeel 80431 1931 9135 626 8 Personeel werkverschaffing 10974j 10718 256 Totaal 369461 590 551 445691 f 5881 >8 5392 9631 n n 506| 36| 83| 19 p n Ti n T) n n n n Ti n n n n r r n •n n Ti n n n r n Ti n n n n Ti n n r> T) 7) n Ti n T) o3 S3 O n n n n n n Ti r» n n n n T) 4351 7 153 81 n n n n n n n Q g o d. 71 n Ti 2 n •n 2 n n 2 T) n n Ti Ti n n F 4766 s o 91 24460 n Ti Ti Ti Ti n n Ti

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 146