50 Personeel. Toestand op ultimo 1915. 5 VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCDRSUS. NAAM. 8— 4—’07 K. Goudswaard Directeur. 1 10—’09 1— 9—'10 J Schoonschrijven. 1— 9—’15 Sneischrijven. 1— 9—’10 1 10—’09 Leeraren aan den Voorbe- reidenden cursus in: KWALITEIT EN LEERVAKKEN. Aantal lesuren per week. .1. van Etten J. Hoogland 8. A. de Kievit. A. Miedema H. Oldenians. E. H. Sonnega W. H. Waanders L. H. C. Wegerif J. Born F. J. Bruggeman P. J. Mols. A. Schuur. A. Snyder E. P. Wesseling. B. Klooster K. J. Tol J. Drijver K. J. TO1 10 6 10 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 10 5 10 5 10 10 10 10 4 7 8 8 8 8 9 8 •I. J. van Tongeren J. C. Lagerwerff H. J. H. van Vianen. 7— 9—’15 28— 9—’08 1—12—’15 1—12— ’15 1— 9—’10 6— 9—’09 1— 9-’13 1— 9—’14 28— 9—’08 6- 9—’09 1 12—’15 22 4—’08 22— 4—’09 1— 9—’10 1— 9—’13 22— 4— ’08 22— 4—’09 22— 4—’08 22— 4-’09 22— 4—’08 22— 4—’09 1— 9—’10 1— 1—’13 1— 2—’11 22— 4—’08 22— 4—’09 22- 4—’08 22— 4—’09 7— 9—’08 22— 4 ’08 22- 4-’09 6- 9—’09 1— 1—’12 I 1— 9—’10 ■22— 4—’08 22— 4—’09 ■22— 4—’08 22— 4—’09 i 6— 9—’09 ■22— 4—’08 22— 4—’09 8— 9—’14 6— 9—'09 8— 9—’14! Nederl., Fransch, lezen en rekenen. Leeraren aan den Hoofd- cursus in: Boekh. en Handelsrekenen. UAlg. handelskennisen Ned. 1 11 handelscorrespondentie. Fransche taal en Handels- I correspondentie. I’. C. Setteur. E. Hazelhof Dr. D. C. Tinbergen2) C. Bertram M. Hovingh P. J. Rauwerda H. M. H. Smeets G. Gosses K. P. G. Hameetinan I. . Molenaar N. J. W. M. Nujjen J. A. Verdenius. Voorbereidenden cursus betreffende. 2) Voor het cursusjaar 1915—1916 tevens belast met eventueele vervanging van den Directeur. Leeraren aan den Voorberei- denden en Hoofdcursus in: Boekhouden en Handels- I rekenen. 7— 9—’08 1— 1 ’12 1— 2—’10 Tevens belast met bijstand en eventueele vervanging van den Directeur voor zaken, den Nedqrl., Fransch en lezen. 1— 9—’11 1— 9—’10 1— 9—’14 1— 9—’15 1—10—’09 22— 4—’08 22— 4—’09 1— 9—’11 Duitsche taai en Handels- i correspondentie. Datum van eerste I tijdelijke 1 vas aanstelling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1471