50 9 Leeftijd. Hoofdcursus. Aantal leerlingen. Voorbereidende Cursus. Totaal gemiddelde leeft. 261 14,2 jaar. 324 16 jaar. 1 20 71 69 51 33 10 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 14 46 71 68 67 31 19 4 1 1 1 Bovendien valt te vermelden, dat de leerlingen van den Hoofdeursus gemiddeld de lessen in 4 a 5 vakken volgen, terwijl het gemiddeld aantal lesuren voor hen 7.8 per week is. 124 leerlingen genieten onderwijs gedurende het maximum aantal uren (10 per week). De lessen in mach ineschrijven, welke bij de berekening van bovenstaande gemiddelden niet in aanmerking zijn genomen, vorderen bovendien 2 uren per week van 70 leer lingen van den Hoofdcursus en 6 van den Voorbereidenden Cursus. Vóór hunne toelating tot den Handelscursus genoten de leerlingen van den Voorbereidenden Cursus zonder uit zondering slechts lager onderwijs. Van de leerlingen van den Hoofdcursus genoten 6 middel baar onderwijs, 129 meer uitgebreid lager onderwijs, 189 lager onderwijs. De voorbereidende cursus telt 42 ten volle, 105 half en 114 niet betalende leerlingen. De hoofdcursus telt 104 ten volle, 149 half en 71 niet be talende leerlingen. In totaal betaalt dus 25.0 der leerlingen ten volle, 43.4 half en 31.6 niet. Aangaande de leeftijden der leerlingen geeft de volgende tabel een overzicht. VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCÜRSÜS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1475