p 50 De leerlingen vallen beroepsgewyze als volgt te groepeeren: Totaal Totaal Kantoorbediende Winkelbediende Kleermaker Huisknecht Timmerman Zonder betrekking De kantoorbedienden vallen voorts naar den aard van hunne werkgevers als volgt te verdoelen 9 8 6 5 4 4 3 2 32 32 13 11 127 1 2 1 1 1 1 132 21 32 27 58 56 50 4 2 175 2 1 1 302 3 1 1 1 277 20 19 37 24 23 8 6 5 5 Effectenhandel, Bank- en Crediet- zaken Warenhandel Fabrieken, drukkerijen, pers enz. Rechterlijke macht, belasting administratie, advocaten, pro cureurs, notarissen, enz. Verzekering Informatiebureau, Vereenigings- besturen, particulieren en der- j gelyken Zuivel-, landbouw- en cultuur- ondernemingen, opsporing van delfstoffen Technische Bureaux Departementen van algemeen Bestuur Bouwbedrijven Transport, expeditie en reedery Gemeentesecretarie en bedrijven Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij Im- en export 10 VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCURSUS. Totaal. BEROEP. 145 324 261 585 Totaal. Aard van de werkgevers. 20 9 11 1 175 127 302 Voorbereidende Cursus. Voorbereidende Cursus. 12 13 4 3 Hoofd cursus. Hoofd cursus.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1476