51 4 Directeur. om Hoorn. Trompet. Trombone. Tuba en samenspel. Slaginstrumenten Harp. Harmonie. 6 6 8 4 4 16 20 16 4 2 2 3 7 9 3|| I de heer Preus. Hofmeester. Schweitzer. Hendriks. Schiefer. mej. Spier. de heer van Ling. Völlmar. Verballen. Schmidt. mej. Boccard. Gaydon den Berger. Uit dezen staat blijkt o.m., dat het onderwijs werd gege ven, behalve door den Directeur, door 32 leeraren en leera ressen en dat bet aantal leerlingen, in de verschillende klassen ingedeeld, 1131 bedroeg en het aantal wekelijksche lesuren 451, later 447, tegen respectievelijk 1075 en 451 in het vorige jaar. Door 23 leerlingen uit de hoogste klasse werd aan minge vorderden les gegeven. Van de 316 leerlingen betaalden 229 schoolgeld; de overi gen ontvingen kosteloos onderwijs. Van elders kwamen 55 leerlingen, n.l., uit Leiden 10, Delft 8, Rotterdam 7, Amsterdam 4, Noordwijk aan Zee 1, Gouda 3, Rijswijk 2, Voorburg 5, Schiedam 4, Dordrecht 1, Wassenaar 1, Deventer 1, Hof van Delft 2, Naaldwijk 1, Gorinchem 1, Groningen 1, Hilversum 1, Zwolle 1 en War mond 1. In den loop van het jaar 1915 verlieten 89 leerlingen verschillende redenen het Conservatorium. Daarvan namen 37 leerlingen deel aan het eindexamen, waarvan er 36 slaag den, te weten: Voor piano (onderwijskunst) de dames: H. W. Kappelle, P. M. E. Verhoeckx (met onderscheiding), M. E. Dhont (met 4 5 4 3 4 5 I 31 70 70 2 18 45 I 85 I 15 171 21 48 VERSLAG CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK. H Namen der Leeraressen en Leeraren. BENAMING DER KLASSEN. J» Compositie. Samenspel. Orkestspel. Muziekgeschiedenis. Hoogduitsche Taal. Fransche Taal. Italiaansche Taal Spreek- en Declamatiekl. 4 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1481